Teletilsynet kritiserer RiksTV og TV2

Avtalen RiksTV har inngått med TV 2 er diskriminerende overfor andre kanaler og strider med kravene til konsesjon for det digitale bakkenettet, mener Post- og teletilsynet.

Det er Norges Televisjon (NTV) som sitter på konsesjonen for det digitale bakkenettet og som derfor har det endelige ansvaret for at kravene i konsesjonen oppfylles. Betal-TV-selskapet RiksTV leier i sin tur kapasitet av NTV, men har ifølge Post- og teletilsynet (PT) gitt TV 2 bedre vilkår enn de andre kanalene som det er inngått avtale med.

- TV 2-avtalen og de andre partenes avtaler er ikke godt nok balansert. Vi mener ikke nødvendigvis at TV 2 har fått en for god avtale. Det kan godt hende at TV 2-avtalen er helt grei, men da må de andre kringkasterne få bedre avtaler, sier tilsynsdirektør Willy Jensen til NTB.

NTV har fått varsel fra Post- og teletilsynet med anmodning om å rette på forholdene, og svarfristen er satt til 7. januar. Ifølge Willy Jensen kan en mulig løsning bli at de andre kringkasterne får justerte tilbud som ikke avviker vesentlig fra vilkårene i avtalen med TV 2.

- Men det er ikke opp til oss å skrive avtalene. De må NTV og RiksTV forhandle fram, understreker han.

Det er betingelser for alt fra pris til sending som tilsynet reagerer på. Willy Jensen understreker samtidig at det ikke er tilsynets mål å på død og liv ødelegge TV 2s framforhandlede avtale.

RiksTV er i likhet med NTV eid av NRK, TV 2 og Telenor som sitter på like store eierposter. Betal-TV-selskapet er dundrende uenig i tilsynets vurderinger om at avtalen er konkurransevridende og mener varselet inneholder faktiske feil og flere ubegrunnede påstander.

- Vi mener forskjellene mellom avtalene til TV 2 og de andre kringkasterne er saklig begrunnet og at konsesjonen derfor er oppfylt, sier administrerende direktør Espen Thorsby i RiksTV i en pressemelding.

Espen Thorsby ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og sier selskapet ikke vil forhåndsprosedere saken i mediene, men heller konsentrere seg om å lage et grundig svar til tilsynet.

Mens RiksTV har avtalt detaljer rundt leverandørpakken til TV 2, heter det i avtalene med Viasat og TV Norge kun at de skal få samme muligheter til ikke-diskriminerende vilkår. Detaljene her er ennå ikke på plass, noe de to kringkasterne, ifølge RiksTV, heller ikke har ønsket.

TV 2 har fått inn detaljene i sin avtale fordi selskapet er kommet mye lenger med sin kringkasterpakke. RiksTV peker på at TV 2 allerede nå har et kanaltilbud som gjør at de kan tenke i retning av 2010 når TV 2-pakkene blir en realitet.

Ifølge RiksTV får varselet ingen konsekvenser for selskapets kunder, og produktene som i dag tilbys vil ikke bli berørt på noen måte. (©NTB)

Til toppen