Teletilsynet lover raskere dommer i telekrangler

Å klage mot Telenor tar i dag mange år. Men ny EU-lov er vei og Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet lover økt fart.

Etter lang tids jobbing, vedtok i forrige uke EUs ministerråd den såkalte telekommunikasjonspakken. EUs overordnede mål er å øke konkurransen og en av konsekvensene av loven er at EU i enkelte saker blir øverste klageorgan.

Norge omfattes av den nye loven gjennom EØS-avtalen.

Pakken skal avløse gamle telelover i de forskjellige landene med en ny samling tilpasset en virkelighet der digital kommunikasjon omfatter både tele, data og TV-bilder.

- Den nye loven tar konsekvensen av markedsutviklingen og vil utvide hvilke spørsmål Post- og teletilsynet skal ha ansvar for, forteller ekspedisjonssjef Eva Hildrum til digi.no.

EØS- og EU-landene har 13 måneder på å innføre lovverket, det vil si innen 1. mai 2003.

Her i Norge er Samferdselsdepartementet kommet langt.

- Vi har arbeidet med saken en stund. Blant annet er vi svært opptatt av å redusere tiden det tar å klage på forhold i telebransjen. Teletopias SMS-sak tok mange år, blant annet fordi slike saker i dag skal igjennom tre instanser; Post- og teletilsynet, Statens teleforvaltningsråd og oss, påpeker Hildrum. - Målet er å redusere dette til to instanser. En mulighet er å legge ned Statens Teleforvaltning, men departementet kan også tas ut av prosessen. Det pågår en generell diskusjon i de politiske miljøene om departementer styrt av politikere bør være klageinstans, forteller Hildrum til digi.no.


Hun forteller at EU bare i enkelte tilfeller vil være klageinstans dersom saker dreier seg om markedmakt-problemer.

Til toppen