Teletilsynet påfører Telenor Mobil nederlag

Telenor Mobil ligger an til å gå på sitt verste nederlag noen sinne. Før helgen bestemte tilsynet seg for at Teletopia skal få tilgang til Telenor Mobils nett. Nå gjenstår bare ett vedtak i Statens teleforvaltningsråd før saken er avklart.

Telenor Mobil ligger an til å gå på sitt verste nederlag noen sinne. Før helgen bestemte tilsynet seg for at Teletopia skal få tilgang til Telenor Mobils nett. Nå gjenstår bare ett vedtak i Statens teleforvaltningsråd før saken er avklart.

For Telenor Mobil har kjempet med nebb og klør siden tilsynets første vedtak i saken 12 juli. Da het det i Post- og teletilsynet vedtak at Telenor Mobil må inngå en avtale med Teletopia som gir selskapet tilgang til Telenors mobilnett innen utgangen av august.

Telenor bad om, og fikk utsatt iverksettelse av vedtaket i Samferdselsdepartementet. Departementet mente en at saken hadde telepolitiske sider som måtte utredes. Samtidig lovte Samferdselsdepartementet en rask avklaring av saken.

Den kom i et møte fredag da Post- og teletilsynet valgte å se bort fra klagen fra Telenor Mobil og opprettholde sitt tidligere vedtak. Saken er nå sendt over til Statens Teleforvaltningsråd som i sitt møte denne uken trolig sier at Teletopia skal få tilgang til Telenor Mobils nett om teletilsynets saksbehandling tolkning legges til grunn.

I sin behandling av klagen om utsatt iverksettelse skrev Samferdselsdepartementet at en avviste Telenor Mobils argumenter om at det vil ta tid for å avklare hvilke løsninger Teletopia ønsker seg. Teletopia har dokumentert de tekniske sidene av saken ved hjelp av eksterne konsulentselskap og av utstyrsleverandør.

Men det avgjørende for departementet var at ulempene ble større for Telenor Mobil enn for Teletopia dersom klagesaken skulle vise seg å gå i favør av Telenor Mobil. Departementet har ikke tidligere tolket forskriften om offentlig telenett og offentlig teletjeneste vedrørende spesiell nettilknytning i forbindelse med mobilområdet, noe som gjør at departementet konkluderer med at saken er prinsipiell og dermed også reiser telepolitiske spørsmål.

Disse er behandlet av Post- og teletilsynet som avviser Telenor Mobils argumenter i sin klagebehandling.

I teleforvaltningsrådets møte onsdag under ledelse av tidligere industriminister Finn Lied, kan to ting skje. Det ene er at rådet fatter et endelig vedtak, som bare kan overprøves av domstolene. Alternativt kan rådet velge å sende saken til Samferdselsdepartementet med forslag til vedtak. I så fall er det departementet som gjør vedtaket.

Assisterende informasjonssjef i Telenor Mobil, Esben Tuman Johnsen, sier at en vil vurdere hva en skal gjøre med saken når et vedtak foreligger. Vi mener vi har gode argumenter på hånden, sier han.

Til toppen