Teletilsynet vil ha sikrere registrering

Teletilsynet er skuffet etter avsløringer om at det er lett å registrere kontantkort i andres navn.

Teletilsynet er skuffet etter avsløringer om at det er lett å registrere kontantkort i andres navn.

Etter et oppslag i Aftenposten om hvor enkelt det var å registrere et kontantkort i en annen persons navn, innkalte Post- og teletilsynet aktørene til et hastemøte for å diskutere tiltak.

    Les også:

Å registrere seg for teletjenester i en annens navn er identitetstyveri og det kan skape store problemer for den som blir utsatt for det.

I forskriften om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste, gjerne kalt ekomforskriften, fastsettes det at tilbydere av offentlig telefontjeneste har plikt til å føre en oversikt over enhver sluttbrukers navn, adresse og nummer. Kravet om at sluttbrukeren skal være entydig identifisert er absolutt, men her har det sviktet.

Post- og teletilsynet har tidligere presisert overfor aktørene at deres hovedkrav er at ingen skal kunne benytte en offentlig telefonitjeneste før bruker eller eier var registrert på en entydig måte. Tilsynet brukte fremleggelse av identifikasjon på salgsstedet som et eksempel på en metode som ville kunne tilfredsstille kravet.

Nå som det er klart at dette ikke har fungert, har aktørene fått frist på seg til 27. mars med å fremlegge skriftlige forslag til forbedringstiltak.

Til toppen