Teletjenester som merkevarer

Telenor Privat skal satse på ulike rabattformer for å nå ulike deler av privatmarkedet. Allerede tegner 10.000 kunder seg ukentlig som abonnenter på "familie og venner"-ordningen som gir 20 prosent rabatt på inntil 10 ulike innenlandsnummer.

Telenor Privat skal satse på ulike rabattformer for å nå ulike deler av privatmarkedet. Allerede tegner 10.000 kunder seg ukentlig som abonnenter på "familie og venner"-ordningen som gir 20 prosent rabatt på inntil 10 ulike innenlandsnummer.

- Vi kommer til å se flere rabattordninger for privatmarkedet, sier administrerende direktør i Telenor Privat, Stein Gustavsen. På er presseseminar på Sundvollen onsdag, sa han at det jobbes ut fra en strategi der teletjenester skal profileres som andre merkevarer.

I den forbindelse opplyste han at rabattordningen "familie og venner" gir 10.000 nye kunder i uka. Ordningen gir 20 prosent avslag på innenlandssamtaler og 10 prosent på utenlandssamtaler på bestemte forhåndsvalgte telefonnummer.

Gustavsen sa også at det beregnede salget av ISDN-tilknyttninger til neste år er mellom 70 og 80.000. Den viktigste årsaken til dette er i første rekke knyttet til Internettkunder.

Til toppen