Teletopia fikk medhold i mobilnettkrav

Telenor Mobil må gi Teletopia adgang til sitt mobilnett i tråd med Post- og teletilsynets vedtak fra 24. juli. Det er den foreløpige konklusjonen i saken etter at Statens Teleforvaltningsråd avviser en klage fra Telenor.

Telenor Mobil må gi Teletopia adgang til sitt mobilnett i tråd med Post- og teletilsynets vedtak fra 24. juli. Det er den foreløpige konklusjonen i saken etter at Statens Teleforvaltningsråd avviser en klage fra Telenor.

Saken finner nå veien til Samferdselsdepartementet med uttalelsen fra Statens Teleforvaltningsråd, som kort lyder at Telenor Mobils klage ikke tas til følge.

Dersom Samferdselsdepartementet gjør et vedtak i tråd med Statens Teleforvaltningsråd kan resultatet bli at prisene på SMS-meldinger går kraftig ned.

Saken er gammel, og skriver seg fra en anmodning framsatt av Teletopia i 1998 der selskapet bad om tilgang til Telenor Mobils nett. I fjor ble Post- og teletilsynet involvert som meglingsinstans i forbindelse med at Teletopia ønsker spesiell nettilknytning til Telenor Mobils nett slik at selskapet skal kunne sende og motta trafikk og SMS-meldinger.

Selskapet vil plassere eget utstyr i Telenor Mobils infrastruktur og vil dermed operere mye mer uavhengig av Telenor enn andre selskap som i dag har avtaler med Telenor om kjøp av mobiltrafikk, som for eksempel Tele2 og Sense.

I ett oppsiktsvekkende vedtak 12. juli fastslo Post- og teletilsynet at Telenor Mobil må åpne mobilnettene sine for Teletopia.

Dette ønsker ikke Telenor Mobil som har klaget Post- og teletilsynets vedtak inn for Statens Teleforvaltningsråd. Der var saken oppe på et møte for to uker siden, før rådets uttalelse i saken nå foreligger, med en innstilling til siste klageinnstans; Samferdselsdepartementet.

Rådet begrunner sin uttalelse med at nye aktørers tilgang vil styrke virksom konkurranse til forbrukernes beste. Rådet har ingen sans for Telenors argument om at incentiver for å bygge ut nett blir redusert med denne nettilknytningen. "Ikke bare kan argumentet brukes ved en hver form for nettilknytning", skriver rådet i sn uttalelse, men i denne saken er det også slik at både Telenor Mobil og Teletopia vil få inntekter, og "Teletopia skal også betale for den tilknytning som etterspørres og den nettkapasitet som brukes."

Rådet avviser at Post- og Teletilsynets vedtak ikke er i tråd med Telenors konsesjon for GSM-nett, noe Telenor Mobil selv mener.

Rådet unnlater heller ikke å bemerket at SMS-tjenestene ikke omfattes av konsesjonen til verken Telenor Mobil eller NetCom i dag, noe som også betyr at selskapene ikke trenger å følge kostnadsorienterte priser for disse tjenestene. I uttalelsen henleder rådet oppmerksomheten til Teleropias argument om at alternativet til å gi Teletopia tilgang, er å definere SMS-tjenester slik at det faller innenfor det konsesjonspliktige området,"noe som igjen vil måtte resultere i en dramatisk prisnedgang."

Nå er det opp til siste klageinnstans, Samferdselsdepartementet, å ta en endelig beslutning i saken. Ekspesisjonssjef, Eva Hildrum, har tidligere lovet hurtig behandling av saken i departementet når den kommer.

Til toppen