Teletopia kapret Gardermoen

Den vesle teleutfordreren Teletopia får vise seg fram i all sin prakt i Norges største utstillingsvindu. Oslo Lufthavn velger Teletopias patenterte varslingsteknologi som basis for sin trafikkinformasjonstjeneste.

Den vesle teleutfordreren Teletopia får vise seg fram i all sin prakt i Norges største utstillingsvindu. Oslo Lufthavn velger Teletopias patenterte varslingsteknologi som basis for sin trafikkinformasjonstjeneste.

- Dette kan bli Norges mest brukte tjeneste, sier en svært fornøyd Robert Hercz, gründer og daglig leder i Teletopia til digi.no.

Oslo Lufthavn AS kan skryte av å være verdens første flyplass som lanserer informasjon om flytrafikken levert direkte til mobiltelefon: Dersom et fly blir forsinket får brukeren automatisk beskjed, med informasjon om ny forventet avgangs- eller ankomsttid. Teletopia produserer tjenesten for Oslo Lufthavn AS. Flyplass-selskapet vil markedsføre den nye tjenesten bredt - det være seg på sine egne web-sider så vel som på tekst-TV og andre informasjonskanaler.

Den nye teletjenesten innebærer at man ved å ringe en egen servicetelefon kan bestille automatisk varsling eller få oppdatert informasjon om akkurat de flyrutene man ønsker. Systemet kan også gi informasjon om vei- og kjøreforholdene mellom Oslo og Gardermoen.

Robert Herzc forteller til digi.no at Teletopia har patentsøkt det nye informasjonssystemet som både overvåker trafikken og som distribuerer all relevant informasjon fortløpende til blant annet mobiltelefonen via SMS-meldinger.

I en prøveperiode frem til 15. januar neste år vil varslingstjenesten være gratis. I ordinær drift vil det koste 25 kroner å aktivisere varslingen til mobiltelefonen, mens det ikke vil koste noe å motta meldingene. Å ringe servicetelefonen koster ordinære tellerskritt, ifølge en pressemelding fra Oslo Lufthavn.

Teletopia er på mange måter teleselskapet fremfor noen i Norge som har presset på for å utfordre den gamle monopolisten Telenor på teleområdet (se pekere til relaterte artikler i margen til høyre). Telenor og Teletopia har utkjempet en rekke slag, det være seg i rettslokalet så vel som på myndighets- og regjeringsnivå, og den lille utfordreren har gang på gang trukket det lengste strået. Etter hvert som flere konkurrenter er kommet til på det norske markedet, er det blitt stillere rundt Teletopia, som like fullt har bygd seg opp til å bli et middels stort selskap med omlag 25 ansatte og en omsetning i år på rundt 50 millioner kroner. Selskapet går ifølge Robert Hercz med et lite overskudd i 1998.

Til toppen