Teletopia kjemper for lavere SMS-priser

Statens teleforvaltningsråd kan tidligst om halvannen uke avklare Teletopias krav om tilgang til Telenor Mobils nett. Uansett vedtak kan SMS bli billigere.

Statens teleforvaltningsråd kan tidligst om halvannen uke avklare Teletopias krav om tilgang til Telenor Mobils nett. Uansett vedtak kan SMS bli billigere.

Saken ble behandlet, men ikke avklart, på et møte i går. Den er prinsipiell og vil kunne få avgjørende betydning for store pengestrømmer i mobilbransjen. I dag er det i realiteten to aktører i det norske SMS-markedet; Telenor Mobil og NetCom. Teletopia ønsker tilgang til Telenor Mobils nett for å produsere egne SMS-tjenester.

Dette har Post- og teletilsynet tidligere akseptert. I et vedtak 24. juli påla det Telenor Mobil å gi Teletopia tilgangen selskapet ber om.

Dette stritter Telenor Mobil imot, og mener det er å gå alt for langt. Selskapet har klaget på vedtaket, først overfor Post- og teletilsynet og så til Statens Teleforvaltningsråd. Der ble klagen behandlet torsdag. Sekretær for rådet, advokat Eirik Djønne sier til digi.no at en bestemte seg for å gi Telenors advokat i saken, advokatfirmaet Hjort DA, og Post- og teletilsynet anledning til å uttale seg senest onsdag neste uke før et vedtak skrives.

Vedtaket i seg selv vil ikke bety noe, fordi denne saken vil uansett ende hos Samferdselsdepartementet, siden saken tidligere av det samme departementet er definert som prinsipiell telepolitisk sett.

Der sier ekspedisjonssjef Eva Hildrum at saksbehandlingsveien kan synes lang med to ledd før den ender i departementet. - En kan se på dette som en ekstra kvalitetssikring av saken, sier hun og opplyser at det er en gjennomgang av klageordningen nå.

Hun lover imidlertid at når saken kommer, skal den få spesialbehandling. - Vi gir saken topp prioritet med en gang den kommer hit, sier Hildrum til digi.no.

Det hjelper trolig også at departementet allerede er svært godt kjent med denne saken.

Det er også mobilbransjen. Et vedtak kan få store konsekvenser for både Telenor Mobil og NetCom. SMS-markedet som anslagsvis er verd knappe to milliarder kroner gir de to mobiloperatørene solide marginer, og utgjør over 10 prosent av selskapenes omsetning.

Teletopia framsatte første anmodning om tilgang i 1998. Selskapet vil plassere eget utstyr i Telenor Mobils infrastruktur og vil dermed operere mye mer uavhengig av Telenor enn andre selskap som i dag har avtaler med Telenor om kjøp av mobiltrafikk, som for eksempel Tele2 og Sense.

Teletopias ønske vil effektivt kunne tappe operatørenes solide inntekter, og det er også det Teletopia ønsker. Ifølge Computerworld mener teknologisjef i Teletopia, Robert Hercz at en dom i selskapets disfavør vil bety at SMS-tjenester blir en del av det konsesjonsbelagte teleområdet som igjen betyr at operatørene bare kan ta kostnadsorienterte priser for meldingene. Får Teletopia medhold, vil selskapet starte distribusjon av SMS-meldinger på Telenor Mobils nett i konkurranse med blant annet Telenor Mobil, men til lavere priser. Uansett kan resultatet bli en merkbar prisnedgang på SMS-meldinger.

Til toppen