Teletopia klare til åpning av billignett

Teletopia-sjef Robert Hercz har signert avtale med Telenor og kan derfor snart åpne sitt billige mobilnett.

Teletopia-sjef Robert Hercz har signert avtale med Telenor og kan derfor snart åpne sitt billige mobilnett.

Robert Hercz (bildet) og Teletopia fikk mye oppmerksomhet i mars 2003. Da avslørte selskapet at man hadde kjøpt en GSM-lisens som skulle brukes til å bygge et lokalt Oslo-nett. Fordi man slipper å dekke hele Norge, kan man bygge ut til lavere pris og dermed holde langt lavere priser til en stor del av markedet.

Siden har det gått halvannet år med relativ stillhet. For Telenor fant en mulighet til å bremse en brysom konkurrent som kunne ha presset ned prisene kraftig.

Men det er nok vanskelig å selge mobilabonnement og SIM-kort som bare fungerer i stor-Oslo. Teletopia må derfor ha en såkalt roamingavtale som lar kunder bytte til et annet nett når de forlater stor-Oslo.

Telenor er lovpålagt å gi Teletopia en slik roamingavtale, men lovverket sier veldig lite om vilkårene. Ettersom ting er blitt en del forsinket i forhold til hva Hercz fortalte om i mars i fjor, kan ting tyde på at Hercz ikke har klart å gjøre så mye med Telenors krav. Han har likevel åpenbart valgt signert avtale for å kunne åpne sitt nettverk.For tiden går og mobilprisene til Telenor, Netcom og deres videreselgere faller.

- Telenor har plikt til å gi oss en avtale som lar våre brukere benytte Telenors nett der vi selv ikke har dekning. Vi har nå signert en avtale som Telenor har presentert for oss, forteller Hercz.

Den siste formuleringen antyder sterkt at Teletopia ikke har fått særlig gjennomslag i forhandlingene, men Hercz vil ikke kommentere noen videre spørsmål, hverken om pris, betingelser eller hva som videre kommer til å skje.

Han er tilsvarende ordknapp om når han skal lansere Teletopias GSM-nett for alvor. Nettet ble åpnet for prøvedrift og har i dag en del tusen testkunder.

- Alt fungerer bra med roaming, men det gjenstår blant annet en del tester på avregningssystemer. Markedsplaner vil jeg naturligvis ikke si noe om på forskudd, sier Hercz. -Da kunne jeg jo like gjerne sendt planene rett til konkurrentene på fax, og det er jo ikke så veldig lurt.

Etter litt press fra digi.no sier Hercz at "det er ikke urimelig å anta at det kommer en lansering om ikke så lenge".

Hercz er ikke enig i at de mange billige nettbaserte mobiltilbyderne som har dukket opp i år har redusert prisfordelen han har.

- Vi tar 3 øre for SMS mellom våre kunder og 43 øre til kunder i andre nett. 43 øre er absolutt minstepris, fordi Telenor og Netcom tar 35 øre av oss og vi må legge på moms. Skal du lavere må du subsidiere kundenes SMS-bruk og tape penger, forklarer Hercz.

- Vi har valgt en annen strategi og vil gi kundene reelt lavere regninger, hevder Hercz. Vi er blant annet billigere til utlandet fra mobil enn både Tele2 og Telenor er fra fastnett, og til og med billigere enn mange av de de spesielle ringekortene som selges rundt omkring, forteller han.

Teletopia-kunder betaler i dag 39 øre minuttet til fastnettet og til andre Teletopia-abonnenter og 1,39 kroner minuttet til både Netcom og Telenor.

- Det dagens priser for testbrukere, og dette kan komme til å endre seg, sier Hercz og åpner dermed trolig for fremtidige priskutt.

Teletopia dekker i dag 550.000 brukere i Stor-Oslo. Meningen er at folk som pendler et stykke ut av Oslo skal ha dekning både på jobb og hjemme. Teletopia vil derfor bygge dekning ut til Slemmestad, Liertoppen, Sollihøgda, Skjetten, Gardermoen, Lillestrøm, Ski og Nesodden, forteller Hercz.

Til toppen