Teletopia og Telenor tester UMTS

Teletopia og Telenor har fått prøvekonsesjon for UMTS-mobiltelefoni (Universal Mobile Telecommunications System), som i løpet av noen år vil erstatte GSM-telefoni.

Teletopia og Telenor har fått prøvekonsesjon for UMTS-mobiltelefoni (Universal Mobile Telecommunications System), som i løpet av noen år vil erstatte GSM-telefoni.

Post og teletilsynet har åpnet for prøvekonsesjoner for UMTS til de operatørene som ønsker å teste teknologien som ligger bak neste generasjon mobiltelefoni.

Teletopia var først ute med sin søknad om prøvekonsesjon dagen etter at tilsynet åpnet for slike konsesjoner. Selskapet ønsker å bygge et lite mobilnett i Oslo for å utvikle nye og spennende teletjenester basert på de mulighetene UMTS-teknologien gir.

Dagen etter søkte Telenor om prøvekonsesjon for Oslo-området inkludert Romerike, samt Lillehammer-Øyer-området. Selskapet mener dette vil gi mulighet til relevante tester i forhold til topografi og bebyggelse i Norge.

- Vi har søkt om et frekvensbånd på 15 MHz i det såkalte parrede båndet og 5 MHz i det uparrede. Det er i samsvar med UMTS Forums anbefalinger for et kommersielt nett, og i tråd med Post- og teletilsynets foreløpige signaler om hva som kan forventes tildelt ved den endelige konsesjonen. Dette frekvensbåndet vil gi mulighet til tester som ligger nær opptil kommersiell drift av UMTS, sier prosjektleder for UMTS i Telenor Mobil, Knut Erik Walter.

Telenor vil utnytte en prøvekonsesjon til å skaffe seg et så godt utgangspunkt som mulig for en fremtidig kommersiell drift av UMTS. Selskapet ønsker å teste både de radiotekniske egenskapene ved det nye systemet, samt ulike tjenester med tanke på en fornuftig introduksjon i markedet.

- Det vil også være aktuelt å teste samvirke mellom UMTS og GPRS (General Packet Radio Services), en viktig milepæl på veien mot neste generasjons mobilsystem. GPRS vil gi muligheter for såkalt pakkesvitsjet dataoverføring i GSM med høyere hastigheter enn i dag, sier Walter.

Informasjonssjef i Post og teletilsynet, Connie Garfalk, sier til digi.no at det har vært stor interesse for prøvekonsesjonene. - Vi har mottatt mange henvendelser vedrørende dette, i motsetning til i fjor da det var heller liten interesse da PT loddet interessen for UMTS.

Til toppen