BEDRIFTSTEKNOLOGI

Teletopia - Staten 1-0

Gründer og daglig leder Robert Hercz (bildet) i Teletopia er strålende fornøyd med å ha fått medhold i EFTAs overvåkningsorgan om at norske telemyndigheter bryter EØS-regelverket. - Den store vinneren her er Trygve Tamburstuen, sier Hercz.

Øystein Kvistad
26. mars 1999 - 15:09

EFTAs overvåkningsorgan sendte onsdag et brev til den norske regjeringen der ESA sier seg enig i Teletopias påstand om at norske telemyndigheter bryter EØS-reglene, nærmere bestemt artikkel 7 i tjenestedirektivet og artikkel 5a i det reviderte ONP rammedirektivet om regulerte nettjenester (se peker til egen sak nedenfor eller i margen til høyre).

Direktiv-punktene stiller mellom annet krav om at alle telepolitiske reguleringsmyndigheter skal være juridisk atskilt og funksjonelt uavhengig av alle organisasjoner som tilbyr telekomtjenester eller nettverk. Et hovedpoeng med artiklene er dessuten å sikre et klart skille mellom de ulike ankeinstansene i myndighetenes reguleringsvirksomhet. Eksempelvis karakteriseres det som uholdbart at Samferdselsdepartementet som Telenors eier også griper inn i vedtak Post- og teletilsynet fatter i saker der Telenor er involvert.

- Dette var deilig, sier en svært glad Robert Hercz til digi.no.

Teletopia-gründeren har i en årrekke utkjempet slag med storebror Telenor, og har siden november 1996 ventet på ESAs konklusjon i klagesaken. Hercz kunne ha slått seg på brystet med et "hva var det jeg sa", men velger i stedet å bruke ESAs innstilling til å sette ny fokus på Sense-saken.

- Den store vinneren her er faktisk Trygve Tamburstuen og Sense Communications. Deres sak er langt på vei identisk med Teletopias. Vi krever begge tilgang til andres nett for å levere tjenester utviklet i egne produksjonsapparat - forskjellen er at vi gjør det i fastnettet mens Sense ønsker å gjøre det i mobilnettene, sier Hercz, som mener konsekvensen av ESAs konklusjon er at regjeringen kommer i et umiddelbart erstatningsansvar - også overfor Sense.

- Dessuten er det åpenbart at eierskapet til Telenor nå må flyttes ut av Samferdselsdepartementet, trolig til Næringsdepartementet, mener Hercz.

Dette er et synspunkt ESA deler (se egen sak i digi.no fra tidligere i dag).

Trygve Tamburstuen hadde akkurat lest ESA-brevet da digi.no ringte ham ved lunsjtider fredag. Han synes konklusjonen er gledelig, og noterer seg at ordbruken er uvanlig sterk til ESA å være.

- Vi (Sense, red.anm.) sendte vår klage til ESA i januar i år, men Teletopias sak likner mye på vår så det vil ikke overraske meg om konklusjonen blir den samme også i vårt tilfelle, sier Tamburstuen.

- Kan det bli aktuelt å reise erstatningssak mot staten etter dette?

- Nå er bobestyrer Jo Rodin i Arthur Andersen i ferd med å sette seg inn i materien etter konkursen i Sense, og spørsmålet om erstatning er slik sett noe boet må ta stilling til, sier Tamburstuen.

Før Sense slo seg selv konkurs 17. mars i år, rakk selskapet å innklage daværende samferdselsminister Odd Einar Dørum inn for EFTAs ovrvåkningsorgan. Sense mente Dørum brøt EØS-avtalen da han grep inn mot Post- og teletilsynets vedtak om å gi Sense adgang til Telenor Mobils nett.

Akkurat som Teletopia nå har fått medhold i, mente Sense at det norske regelverket ikke gir rett til å anke til en uavhengig

instans i saker som involverer Telenor og Telenor Mobil, siden norske myndigheter blander eierinteressene i Telenor og reguleringsinteressene.

10. september i fjor påla Post- og teletilsynet at Telenor Mobil skulle gi Sense tilgang til sitt mobilnett. I desember grep så Samferdselsdepartementet inn og bestemte at Sense ikke fikk inngå noen samtrafikkavtale med Telenor før Samferdselsdepartementet og Arbeids- og Administrasjonsdepartementet (og regjeringen) hadde behandlet saken. Avtalen med Telenor skulle etter det opprinnelige vedtaket vært inngått senest 15. oktober, men ble sist satt til 15. januar.

Det har i dag ikke lykkes digi.no å få noen kommentar fra Senses bobestyrer Jo Rodin.

- Rodin sitter i møte, får vi opplyst hos Arthur Andersen.

digi.no har heller ikke lykkes i å få avdelingsdirektør Jørn Ringlund i Samferdselsdepartementets teleseksjon eller departementsråd Per Sanderud i tale.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.