Teletopia tar SMS-saken til ESA

Teletopia klager saksbehandlingen knyttet til selskapets anmodning om å få tilgang til Telenor Mobils nett inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Teletopia klager saksbehandlingen knyttet til selskapets anmodning om å få tilgang til Telenor Mobils nett inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Administrerende direktør i Teletopia AS, Robert Hercz sier til NRK at kundene taper mange penger på den lange saksbehandlingstiden.

- Markedet kommer til å ha ublu priser på SMS-meldinger i lang tid fremover. Hadde vi sluppet til med SMS-meldinger til 50 øre stykket, så ville det ha skjedd en revolusjon i markedet. Det har Telenor ASA nå fått flere års utsettelse på, sier Hercz til NRK.

12. juli åpnet Post- og teletilsynet for at Teletopia skulle få tilgang til Telenor Mobils nett, og blant annet konkurrere med Telenor Mobil om tekstmeldinger.

Tirsdag bestemte Samferdselsdepartementet seg for å gi vedtaket utsatt iverksettelse inntil klagen fra Telenor Mobil er behandlet. Det var dette Telenor Mobil bad om. Samferdselsdepartementet har i sitt vedtak også forutsatt at klagen gis høy prioritet.

Statens Teleforvaltningsråd skal behandle Telenors klage.

Teletopia bad første gang om tilgang til Telenor Mobils nett i 1998, og mai året etter ble saken brakt inn for Post- og teletilsynet, som altså kom med sitt vedtak i juli i år.

- Teletopia er av den oppfatning at EU's direktiver på telesektoren, som riktignok er implementert i norsk rett, anvendes feil. Det er helt klart i strid med intensjonene i regelverket at det skal ta flere år å få samtrafikk eller spesiell nettilknytning til et offentlig telenett for å tilby sine teletjenester, sier Hercz.

Han sier at Teletopia straks vil sende en klage til ESA og be om at det blir sett nærmere på måten regelverket praktiseres på i Norge.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til NRK at saken blir avgjort i løpet av høsten.

Til toppen