Teletopia vil overta Telenors alfanummer-tjeneste

I et åpent brev til Telenor ber Robert Hercz i Teletiopa om å få overta statsselskapets alfanummertjeneste. Telenor ønsker å legge ned tjenesten, men må avvente en endelig beslutning om dette til Forbrukerrådet og Post- og teletilsynet har uttalt seg om saken.

I et åpent brev til Telenor ber Robert Hercz i Teletiopa om å få overta statsselskapets alfanummertjeneste. Telenor ønsker å legge ned tjenesten, men må avvente en endelig beslutning om dette til Forbrukerrådet og Post- og teletilsynet har uttalt seg om saken.

Det var i sommer Telenor ytret ønske om å legge ned sin alfanummertjeneste. Selskapet sendte ut et brev til sine omlag 6.000 brukere med oppfordring til kundene om å velge andre tjenesteløsninger. Flere abonnenter reagerte på at Telenor bare kunne legge ned en tjeneste uten videre, og det førte i sin tur til at både Post- og teletilsynet samt Forbrukerrådet grep fatt i saken. Inntil videre har teletilsynet pålagt Telenor å opprettholde alfanummertjenesten inntil videre.

I et åpent brev til Telenor skriver Teletopia-sjef Robert Hercz at Teletopia både sitter på kompetanse og teknisk funksjonalitet som er nødvendig for produksjon av alfanummertjenesten. Han tilbyr seg derfor å overta og videreføre denne tjenesteproduksjonen.

- Dette vil innebære at de brukerne som tidligere har kjøpt en tjeneste som av Telenor er markedsført som bl.a. "ett eneste fast nummer - gjennom hele livet", fortsatt kan benytte sitt alfanummer, på den måten de er vant til, skriver Hercz.

Dersom Telenor av markedsmessige årsaker ikke skulle ønske å bidra til overføre brukerenes kundeforhold til Teletopia, ber Teletopia om å få tilby såvel tjenesteproduksjon som støttefunksjoner, men da som underleverandør til Telenor.

- Formålet er å opprettholde UPT-tjenesten som et tilbud til hele markedet, herunder både til dem som har basert sin tilgjengelighet, sine driftsrutiner, vaktordninger og annet på Alfanummertjenestens muligheter for timeplan og brukerstyrt videre-kobling, og til dem som gjennom flere år har innarbeidet sitt 880-telefonnummer som sitt hovednummer, skriver Hercz.

digitoday.no lyktes ikke med å oppnå kontakt med pressetalskvinne Gunn Sande i Telenor Privat for en kommentar til Teletopias tilbud.

Robert Hercz understreker at en eventuel overtagelse av Telenors alfanummertjeneste vil innebære en endring av kundeforhold og at hver enkelt bruker følgelig av juridiske årsaker vil måtte tilskrives særskilt slik at de kan gi sitt eksplisitte samtykke til portering av nummeret til Teletopia som ny operatør av tjenesten.

- En slik masseutsendelse kan gjøres av Telenor, eller av Teletopia dersom telemyndigheten gir sin tillatelse til at Teletopia kan få tilgang til brukerregisteret for dette formålet, kommenterer Hercz.

Til toppen