Teletorg-regningen endte på 250.000 kroner

Nærmere 250.000 lyder sluttregningen på for en kunde som anket en herredsrettsdom mot Telenor Mobil. Kunden mente han ikke hadde ringt teletorgsamtaler for 36.000 kroner, men ble ikke trodd i Eidsivating lagmannsrett.

Teletorgsamtaler for 36.000 kroner, samt renter på 32.000 kroner og motpartens sakskostnader på 47.000 kroner og sin egen advokats kostnader på tilsammen 126.000 kroner, gir en sluttregning på nesten 250.000 kroner for en tidligere kunde av Telenor Mobil AS.

Kunden ble stevnet av Telenor Mobil for ubetalte regninger, og selskapet fikk medhold i herredsretten. Kunden anket imidlertid saken til lagmannsretten. Kundens regninger gjelder teletorgsamtaler han mente han ikke hadde tatt. I herredsretten vant Telenor Mobil saken på alle punkter, og nå har lagmannsretten konkludert med at herredsrettens dom blir stående.

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett heter det at retten ikke tror på kunden når han har sagt at han flere ganger bad Telenor Mobil om å sperre hans abonnement mot teletorg-samtaler, og klaget over de regningene han mottok.

Lagmannsretten tror på Telenor Mobil, når selskapet sier at en ikke finner noen dokumentasjon på klager fra kunden, og mener det er lite sannsynlig at alle de gjentatte klagene fra kunden ikke skulle finnes hos selskapet.

I dommen skriver retten at det ville være underlig om kunden ikke tok vare på skriftlige kopier av de meldingene han sier han gav til Telenor Mobil, dersom kunden opplevde at begjæringer om sperring av mobiltelefonen mot teletorgtjenester ikke ble fulgt opp. Retten skriver at han har en spesiell oppfordring til å sikre beviser for at senere meldinger om sperring er avsendt.

En kladd av et brev til Telenor Mobil, valgte retten ikke å legge vekt på,

Kunden mente det kunne være flere årsaker til at vedkommendenes mobiltelefon ble belastet med teletorgsamtaler, men retten avviste alle argumenter om både tvillingkort og kloning av SIM-kort. Feil i fakturaproduksjonen til Telenor Mobil fant retten svært lite sannsynlig.

At kunden også har har betalt teletorgregninger for over 30.000 kroner, mener retten ikke tyder på at kunden mente at han ikke skulle betale regningene.

Retten bemerker i dommen at kundens advokat, Ola Fæhn har tatt seg godt betalt i saken. I sin omkostningsoppgave til retten oppgis 126.000 kroner, hvorav advokatsalær på 87.000 kroner (tilsvarende motpartens 46.000 kroner), mens det opprinnelige kravet lød på bare 36.000 kroner. Retten henviser til tvistemålsloven som sier at retten kan fastsette advokatsalæret dersom intet annet er avtalt mellom partene.

Det er ennå ikke klart om noen av partene anker saken til Høyesterett.

Til toppen