Teleutfordrere ber om rask tilgang på telefonabonnement

Enitel og Tele2 mener at det å få anledning til å selge telefonabonnement til sine kunder vil være det viktigste bidraget for å øke konkurransen i markedet.

Telefonabonnementet er det Telenor ASA som selger i dag. Derfor får også Tele 2 og Enitel sine kunder en faktura fra Telenor i dag, i tillegg til Tele2 og Enitels trafikkregninger. Nå ber de to selskapene om at Post- og teletilsynet gjennomfører det de har varslet, at selskapene skal få tilgang til den enkleste formen for telefonabonnement slik at en kan tilby en full pakke til sine kunder.

Operatøraksess ble innført i fjor vår for å bidra til at teleutfordrerne skulle få tilgang til at andre teleselskap har begynt å tilby telefonabonnement sammen med sin teletrafikk. I en rapport om det norske telemarkedet fra Post- og teletilsynet, datert februar, heter det at operatøraksess ikke har "ført til at et stort antall aksesser er leid ut".

Direktør i Enitels privatmarkedsdel, Nils Katla, sier til digitoday.no at konkurransen mot Telenor blir veldig begrenset når selskapet ikke kan tilby telefonabonnement.

- Operatøraksesss er priset så høyt fra Telenor sin side at det ikke er lønnsomt for oss å bruke denne tjenesten i markedet. Katla sier at han heller ikke kjenner til andre selskap som har inngått operatøraksess for taletelefoni i privatmarkedet.

- At det ikke er konkurranse på telefon-abonnementet, ser en ved at det har vært prisøkninger to ganger de siste to årene. Ifølge Telenor er dette etter krav fra myndighetene, men etter overskuddet i Telecom Solutions å dømme kan jeg ikke forstå annet enn at det ligger store marginer på abonnementsproduktet.

Katla sier at selv om Enitel har fått tilbud om å videreselge det samme produktet som Viken Energi har fått, der selskapet videreselger både Telenors trafikk og abonnement under eget varemerke, så er det bare abonnementet som er interessant. - Dette etterspørres av kundene våre som synes det er tungvint med to regninger.

- Dersom vi ikke får tilgang til telefonabonnement vil dette være en alvorlig situasjon for konkurransen i telefonimarkedet. Katla viser til den nylig publiserte rapporten fra Post- og teletilsynet der det heter at det ikke er virksom konkurranse i markedet for fasttelefoni.

- Telenor er også tjent med en viss konkurranse i det norske telemarkedet også på privatmarkedet, ellers ville vi nok kunne regne med hardere regulering, sier Katla, som tror Telenor er tjent med å komme med et produkt som konkurrentene kan bruke.

Han får støtte fra administrerende direktør i Tele2, Markus Täkte, som deler Enitels synspunkt i denne saken.

Men Tele2 har ikke sluttet med nysalg i privatmarkedet slik Enitel har.

- Vi satser hardt i massemarkedet, og fjorårets resultat viser at vi har en solid virksomhet. Vi har en liten organisasjon med lave kostnader, som gjør at vi kan drive effektivt, sier han til digitoday.no.

Täkte sier at operatøraksess er interessant men bare i prinsippet, ettersom prisen er alt for høy. - Det at vi får tilgang til telefonabonnementet for våre kunder er avgjørende for om vi skal få en bedre konkurranse. Den største churn (kundefrafallet) vi har er kunder som går tilbake til Telenor.

Til toppen