Televerkets lille røde skal fredes

Nesten 300 telefonkiosker blir bevart over hele landet.

Febrilsk lette vi etter flere kronestykker i lomma mens samtalen med den etterlengtede gikk mot slutten. Nå er det tid for mimring - for nesten 300 røde telefonkiosker skal bevares.

Kanskje er det på tide å nøste opp en gammel tråd? Du skal nemlig fortsatt kunne ringe fra telefonkioskene.

Riksantikvaren har laget en lang liste over alle kioskene som bør bevares, og dessuten en rekke bygninger og tekniske installasjoner som skal sikres som kulturminner. Her står alt fra Kulleseid telegrafstasjon på Bømlo og Hodndalen stolpeskur i Lærdal til telefonkioskene i Gryllefjord, Røros, Lindesnes og 296 andre steder.

Formålet med fredningen er å vise den historiske utviklingen av telekommunikasjon i Norge, og hva dette har betydd for folk både sosialt og økonomisk. Vernearbeidet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Telenor og Norsk Telemuseum som finansieres av Telenor.

Til toppen