Telia-aksjer selges fra 25. mai

Allerede den 25. mai kan svensker få kjøpt sin bit av Telia. Men kjøperne må minst kjøpe aksjer for mellom 7.000 og 10.000 kroner.

Allerede den 25. mai kan svensker få kjøpt sin bit av Telia. Men kjøperne må minst kjøpe aksjer for mellom 7.000 og 10.000 kroner.

Ifølge det svenske næringsdepartementets foreløpige plan vil tegningstiden bare vare i to uker fram til 8. juni. Dermed rekker departementet å børsnotere Telia på Stockholmsbørsen i løpet av første halvår.

Ifølge Dagens IT kommer Riksdagen til å behanmdle børsnoteringen på den norske nasjonaldagen, 17. mai, uten at man skal legge større betydning i det.

I begynnelsen av juni skal Telia presenteres for potensielle aksjonærer i Sverige, England, Frankrike, Tyskland og USA. Da skal det også foreligge en cirkapris på selskapet med et prisintervall på hvor prisen på aksjene skal ligge.

Men medel-Svensson må regne med å legge minst 7.000 kroner på bordet for å kunne skaffe seg minste-posten med aksjer i selskapet. Noen rabatt for salg til privatpersoner kommer ikke på tale. Men det er allerede klart at ansatte vil kunne kjøpe aksjer i selskapet for rundt 30.000 kroner hver. Målet er at mellom 200.000 og 300.000 ulike aksjonærer skal kjøpe aksjer i selskapet i den første salgsrunden.

Til toppen