Telia bør legge mobilhovedkontoret til Oslo

Innenfor Telia-systemet er det nå norske NetCom som er storebror. Selskapet fikk for et par uker siden en UMTS-konsesjonen, noe Telia har mislyktes med. Konklusjonen for Telia bør være at ledelsen for selskapets mobilvirksomhet flytter til Oslo.

Resultatet av Post- och telestyrelsens (PTS) tildeling av fire svenske UMTS-lisenser er ikke bare en maktforskyvning på det svenske mobilmarkedet. Men også internt i Telia. Telias norske datterselskap NetCom, med Terje Christoffersen i spissen, seiler nå opp som konsernets tyngdepunkt for mobilvirksomheten.

Dersom den svenske UMTS-tildelingen blir stående etter behandlingen av Telias anke er det naturlig at Telias nordiske mobilhovedkontor legges til Oslo.

Paradoksene er mange etter PTS sin dristige tildeling av de fire svenske UMTS-lisensene. Fordelingen skjedde 16. desember, på dagen ett år etter at den planlagte fusjonen mellom Telenor og Telia falt død til jorden etter at statsministrene Göran Persson og Kjell Magne Bondevik valgte å bryte inn og avslutte den vonde prosessen.

En av de som bidro til det sure fusjonsmiljøet ved på svensk TV offentlig å uttrykke mistillit til konsernsjef Tormod Hermansen, var dagens konsernsjef i Telia, Marianne Nivert. I Telia går hun også under navnet Madame Saddam. De evner som måtte ligge i det kallenavnet får hun bruk for nå, i Telias forsøk på å overklage PTS beslutning om at Telia ikke skal motta noen svensk UMTS-lisens. Selskapet ble ikke en gang funnet verdig en plass blant de fem finalistene, noe Telenor klarte gjennom Telenordia, der Telenor og British Telecom eier hver sin halvpart. Så om noe selskap skulle få ny UMTS-lisens som følge av Telias klage burde den statistisk gå til Telenordia.

Jeg tror det ikke er få i Telenor som benytter de private gemakker til litt skadefryd nå, når en i selskapet endelig får beviset for at Telia ikke er Nordens fremste mobilselskap likevel. Dette var blant Telias hovedargument for at Kista skulle bli sentrum for Telenor/Telias mobilhovedkontor, som var saken hele fusjonen til slutt raknet på. Utad er tonen profesjonell, men det skal ikke mye fantasi til å forstå at når eierselskapet til Telenors hovedkonkurrent i Norge går på sitt største prestisjenederlag hittil, da fungerer det som en tilsvarende vitamininnsprøyting for Tormod & Co.

For når lisenstildelingen skjer etter skjønnhetsprinsippet er det dekningsgrad og utbyggningshastighet det konkurreres om. Telia evnet ikke å levere en søknad som var konkurransedyktig, og da hjeper det ikke at selskapet er Nordens største mobiloperatør. Evnen hadde derimot pengebingene Hutchinson Wampoa i Hong Kong og Wallenberg-kontrollerte Investor AB, som de neste få årene skal investere nær 40 milliarder svenske kroner i sitt svenske UMTS-nett.

For Telias konkurrenter er UMTS-tildelingen gull verdt, først og fremst fordi hovedkonkurrenten kan synes ute av markedet, i det minste som nettutbygger og eier. For NetCom AB-eide Tele2 er situasjonen spesielt lys. Selskapet seiler nå opp som det nordiske teleselskapet med best utsikter til å kunne etablere det pan-nordiske mobilnettet som Telia forsøkte å skape. Selskapets tildeling av mobillisenser i Norge og nå Sverige foruten en eierandel i et finsk mobilselskap med UMTS-lisens i Finland, og den kommende auksjonen i Danmark gir selskapet det beste utgangspunktet til å etablere seg som UMTS-aktør i alle nordiske land.

Lisenstildelingen er også en seier for France Telecom, som endelig fikk mobillisens i Sverige gjennom Orange Sverige. Selskapet satset på det samme for få år siden da Sverige delte ut fire GSM 1800 mobillisenser. Da ble France Telecom ikke valgt, det ble derimot det lille Malmøselskapet Tele8, som igjen solgte lisensen til Telenordia som la den i skuffen. Nederlaget førte til at France Telecoms nordiske sjef, Monique Moulle-Zetterström flyttet fra Stockholm til København etter at selskapet fikk GSM 1800-lisens i Danmark. Nå skal Mobilix inn i Orangefolden, sammen med Orange Sverige. Bare Norge mangler. Bakveien til Norge kan hete Enitel.

Vodafone som kontrollerer svenske Europolitan og fikk UMTS-lisens, kan være redningen for Telia. Men troligst ikke. Derimot øker sannsynligheten for at Telenor kommer til å teame opp med Vodafone i Sverige for å etablere sitt pan-nordiske nettverk. Fordelene ved samarbeidet er åpenbare, og så store at det er vanskelig å se bedre alternativ.

Personlig synes jeg lisenstildelingen vitner mest av alt om stor integritet hos PTS og dets sjef Lars-Gunnar Billinger, når teletilsynet nekter å føye seg etter de åpenbart store økonomiske og politiske krefter som har vært i sving på Telias side for å påvirke telestyrelsen. Når PTS så velger å holde på sine fastsatte tildelingskriterier, tross Telias velvokste lobby, så smaker dette av utmerket byråkratisk håndverk. Det er sjelden vare å høre en minister, i dette tilfellet den svenske næringsminister Björn Rosengren, på svensk radio si at PTS har en selvstendig stilling, mens han samtidig sier at Telia burde ha fått en lisens.

Det er riktig som Telias konsernsjef, Marianne Nivert påpeker; Sverige er nå det eneste landet i Europa der den største GSM-operatøren, ja en eksisterende GSM-operatør i hele tatt, ikke ble tildelt UMTS-lisens. I det minste per dags dato. Men det å være stor betyr ingenting, bortsett fra når UMTS-lisensene auksjoneres bort. I Sverige var det andre regler som gjaldt.

UMTS (Universial Mobile Telecommunications System)
  • En av flere tekniske løsninger innenfor ITU-standarden IMT-2000, som er den nye standarden for mobiltelefoni.
  • Etterfølger første generasjons system NMT (G1) og dagens GSM (G2), og kalles derfor også for tredje generasjons mobiltelefoni (3G).
  • Skal gjøre det mulig å overføre større datamengder over mobilnettet, opptil 384 kbps utendørs.
  • Europeiske land tildeler i år og neste år konsesjoner eller lisenser for å bygge og drive UMTS-mobilnett. Noen land auksjonerer bort lisensene, andre land deler de ut etter anbudsprinsippet (skjønnhetskonkurranse).
;