Telia bygger skandinavisk høyhastighetsnett

Telia planlegger å bygge en skandinavisk fiberring, Scandinavian Ring, som skal knytte sammen Stockholm, Göteborg, Oslo og København/Malmö. Prislapp: Én milliard kroner.

Telia planlegger å bygge en skandinavisk fiberring, Scandinavian Ring, som skal knytte sammen Stockholm, Göteborg, Oslo og København/Malmö. Prislapp: Én milliard kroner.

- Etterspørselen er stor for skandinavisk nettkapasitet, både fra nasjonale og internasjonale operatører, sier Marianne Nivert som leder Telias nettsatsing.

I dag tilbyr Telia nasjonale og globale operatører å leie forbindelser i Telias nett. I den nye fiberringen blir operatørene tilbudt å leie optiske fibre for høyhastighetsnett. Operatørene kan dermed videreselge kapasiteten til en tredjepart, noe som etter Telias syn vil øke konkurransen på det nordiske telemarkedet.

Telia bygger for tiden også et pan-europeisk nett, Viking Ring, som knytter sammen flere land og store byområder på kontinentet. Scandinavian Ring blir en hjørnestein i utbyggingen av det europeiske nettet, opplyser Telia i en pressemelding.

Telenors fusjonspartner vil umiddelbart innlede forhandlinger med nasjonale og globale operatører samtidig med at utbyggingen av Scandinavian Ring påbegynnes. Deler av det nye, skandinaviske høyhastighetsnettet skal kunne settes i drift allerede iløpet av inneværende år.

Til toppen