Telia dropper prefiks i mai

I neste måend kan Telias kunder i Oslo og Akershus droppe prefikset på alle sine samtaler.

I neste måend kan Telias kunder i Oslo og Akershus droppe prefikset på alle sine samtaler.

Flere av de nye teleoperatørene ser på fast forvalg som den virkelige prøven på om de kan etablere seg som reelle alternativer til Telenor eller ikke. Ved fast forvalg vil telekunden selv kunne bestemme hvilken teleoperatør en ønsker som fast teleleverandør og får denne innprogrammert i Telenors sentral, slik at en ikke lenger trenger å slå prefikset.

Samtaler med alle andre teleleverandører enn hovedleverandøren vil på vanlig måte skje ved bruk av prefiks, også om en ønsker å ringe med Telenor etter å ha byttet til en annen hovedleverandør.

Telia Norge har allerede tilbudt sine kunder fast forvalg, og ifølge direktør for privatmarkedet, Nils Katla, er tilstrømningen til det nye tilbudet allerede stor.

- Først nå får vi tilnærmet reell konkurranse innen telefoni. Mange abonnenter har nok følt at bruk av prefiks har vært tungvint. Men med gunstige priser fra Telia har det likevel vært meget attraktivt å være telekunde hos oss - nå blir det enda

gunstigere, sier informasjonsdirektør i Telia Norge, Hanne Dirdal.

Endringen skjer fra 1. mai i Oslo og Akershus og fra 1. juni i resten av landet.

Nøkkelen til å gjennomføre ordningen ligger hos Telenor, som må legge til rette for fast forvalg i sine sentraler, i tråd med hva Post- og teletilsynet tidligere har bestemt (se lenke til tidligere sak under eller oppe til høyre).

Fast forvalg:
* Telefonkunder som ønsker å bruke andre teleleverandører enn Telenor slipper nå å slå det firesifrete prefikset foran telefonnummeret.

* Kunder som velger en leverandør med Fast Forvalg-ordningen får alle samtaleregninger fra denne leverandøren, mens abonnementsavgiften fortsatt betales til Telenor.

* Alle samtaler som skal foretas med andre teleoperatører enn den som er valgt som hovedleverandør må skje ved hjelp av prefiks, selv om den alternative leverandøren er Telenor.

Til toppen