Telia-eide Netpool vil på pallen i Norge

Telia-eide Netpool entrer Norge og blir en direkte utfordrer til DoubleClick og 24/7. Sammen med norske HjemmeNett og amerikanske Flycast vil de etablere seg som en av tre på det nordiske markedet.

Telia-eide Netpool entrer Norge og blir en direkte utfordrer til DoubleClick og 24/7. Sammen med norske HjemmeNett og amerikanske Flycast vil de etablere seg som en av tre på det nordiske markedet.

Annonsesammenslutningene har etablert seg skikkelig på internettmarkedene i Norge. På vegne av ulike Internett-tjenester har de tatt på seg det vanskelige salgsarbeidet. De fleste har spesialisert seg på salg av bannerannonse-plasser rettet mot annonsørene og er med på å den voldsomme veksten innen nettannonsemarkedet i Norge.

Nå er en ny aktør etablert.

Det er HjemmeNett og og Telia InfoMedia som kommer til å eie 50 prosent hver av Netpool Norge. Selskapet er allerede etablert i Danmark, Sverige og Finland. Ifølge en pressemelding selger selskapet bannerannonser på vegne av mer enn 100 skandinaviske nettsteder.

Til sammenlikning selger DoubleClick Norge annonser for til sammen 100 norske nettsteder.

Netpool er regnet blant ett av de mindre annonsenettverkene i Sverige, og slet med mannskapsflukt en stund. Nå har de alliert seg med Flycast, et amerikansk nettverk som prøver å konsentrere seg om nettannonsørene: Lave annnonsepriser og justering av annonseringen underveis for å få kampanjene til å virke mer effektivt er to av virkemidlene de satser hardt på.

Flycast sitter med rundt 1.500 nettsteder i sit samarbeid, noe som Netpool Norge kan dra nytte av i salgsarbeidet på det norske markedet. Alle de rene nettannonseneselskapene som er etablert på berget, har utenlandsk eierskap:

DoubleClick og 24/7 er amerikanske, AdLink (tidligere norske NetAd) er tysk-eid og WebAd er et svensk selskap (eid av MTG). Dessuten er det amerikanske annonsestyringsystemet NetGravity drevet på lisens av SOL System/Infostream.

Administrerende direktør Runar Lie i Netpool Norge, som også er sjef i HjemmeNett, tror det etter hvert vil bli en konsolidering i markedet og at det i høyden er plass til tre store i Skandinavia.

- Vi regner DoubleClick og 24/7 som de største konkurrentene. Jeg tror ikke det er plass til mange på dette markedet, maks tre aktører. Vi skal ikke nødvendigvis være nummer én, men blant de tre det er plass til, sier han og tror timingen er riktig selv om de er sent ute med etableringen..

Med introduksjonen av Netpool i Norge, kommer annonsenettverket til å ta seg av alt bannersalget også for HjemmeNett og Hjemmet Mortensen.

Bannersalget for HjemmeNett og publikasjonene til eieren Hjemmet Mortensen ble tidligere i høst tatt inn i hjemmet igjen. En stund var annonsekontrakten, hos det som er Norges største ukebladforlag, plassert ute hos det som nå er en hovedkonkurrent til Netpool Norge, DoubleClick Norge.

I Netpool Norge skal det være tre til fire ansatte som jobber på heltid, mens det i HjemmeNett også vil være en salgsavdeling som fokuserer på andre inntektskilder som sponsorater. Lie regner stadig sponsorer som det viktigste inntektsgrunnlaget for portalen HjemmeNett i den nære fremtid.

- Etableringen av Netpool Norge markerer en svært viktig strategisk utvikling for HjemmeNett innenfor produktområdet bannerannonsering. Gjennom Netpool kan vi nå tilby våre volumkunder et fullgodt tilbud, med mer enn 100 tilsluttede nettsteder, sier Lie.

Gjennom Flycast er den internasjonale etableringen allerede på plass, men Netpool satset likevel på Europa etter nå å ha etablert seg i Norden. For HjemmeNett blir det like viktig å bli en sentral aktør på nasjonalt plan med en skikkelig kundemasse og inntekt.

Dessuten åpner Netpool-avtalen for en utnyttelse av avisnettverket til Orkla Media, en av de to store eierne (ved siden av A-pressen) når det gjelder lokalaviser i Norge. Orkla Media er en av hovedaksjonærene i Hjemmet Mortensen og eier også en anseelig andel i HjemmeNett.

Til toppen