Telia endrer ikke sin nordiske strategi

Telias hovedstrategi om å være Nordens ledende mobiloperatør, står fast. Selskapet analyserer nå det svenske teletilsynets argumenter for ikke å gi Telia UMTS-lisens, men kommer uansett til å anke tildelingen, sier konsernsjef i Telia, Marianne Nivert.

Telias hovedstrategi om å være Nordens ledende mobiloperatør, står fast. Selskapet analyserer nå det svenske teletilsynets argumenter for ikke å gi Telia UMTS-lisens, men kommer uansett til å anke tildelingen, sier konsernsjef i Telia, Marianne Nivert.

Det er på en pressekonferanse i Stockholm i ettermiddag at fungerende konsernsjef, Marianne Nivert, opplyser at Telia ikke kommer til å endre på sin nordiske strategi.

Dette til tross for at den svenske Post- och telestyrelsen (PTS) lørdag valgte ikke å tildele Telia en av de fire svenske UMTS-lisensene.

I en pressemelding skriver Telia at selskapet i motsetning til hva PTS påstår, har brukt samme beregningsmodell som PTS som tar hensyn til de svenske forholdene og tilbyr en fullstendig dekning med fullgod kapasitet til hele Sveriges befolkning.

- Den forretningsmessige gjennomførbarheten i vår søknad er usedvanlig sterk og derfor forstår vi ikke hvordan PTS kunne komme fram til sin beslutning, sier Nivert.

For Telia finnes det nå flere alternativ for å gjennomføre strategien de neste par årene. Om en ser bort fra en direkte tillatelse til og bygge og drive mobilnett, kan Telia leie kapasitet i andres mobilnett eller delta som en virtuell operatør eller delta i større strukturelle endringer med andre selskap.

- Uansett vil Telia tilby mobile bredbåndstjenester på samme måte som konkurrentene i Sverige, sier Nivert.

Til toppen