Telia er sikker på å få UMTS-lisens

Lørdag tildeles de fire svenske UMTS-lisensene. Fungerende konsernsjef i Telia, Marianne Nivert, er sikker på at Telia er blant de fire mottakerne.

Lørdag tildeles de fire svenske UMTS-lisensene. Fungerende konsernsjef i Telia, Marianne Nivert, er sikker på at Telia er blant de fire mottakerne.

I et intervju med svenske Vision, sier Marianne Nivert at hun ikke ser hva som er til hinder for at Telia får lisens.

- Vi har lagt stor vekt på å fylle alle kravene i søknaden vår, og har hele tiden svart på Post- och telestyrelsens spørsmål på best mulig måte.

Nivert sier at Telia vil starte utbyggingen av det nye mobilnettet tidlig neste år, og at utbygging og dekningsgrad er blant de viktigste argumenter for at Telia skal få en av de fire UMTS-lisensene som tildeles.

Hun henviser til at Telia allerede har etablert et landsdekkende GSM-mobilnett og vil benytte dette for å forsere utbyggingen av et UMTS-mobilnett. Telia planlegger også å gi andre selskap tilgang til sitt mobilnett.

Blant de ti søkerne finner en tre norske selskap som nok ikke er like sikre som Telia.

Først og fremst er det Telenor som eier halvparten av det svenske teleselskapet Telenordia, og vil trolig kjøpe den andre halvparten som eies av British Telecom om selskapet får en UMTS-lisens. You Communications er deleier i konsortiet Broadwave Consortium, mens det selskapet som oftest er nevnt som den mest sannsynlige fjerdemann er Orange Sverige, med Schibsted på eiersiden.

Det er ventet at de tre eksisterende GSM-operatørene mottar tre av de fire svenske UMTS-lisensene.

Den svenske Post- och telestyrelsen har bestemt at de fire svenske UMTS-lisensene skal offentliggjøres lørdag 11:00.

Til toppen