Telia får nye mobilbetingelser i Norge

Samferdselsdepartementet har bestemt at Telia får forlenget fristen for utbygging av et GSM 1800 mobilnett i Norge. Telia må bygge ut mobilnett i de fire største byene innen 16. februar neste år, noe som også er kravet for å få nasjonal roaming hos Telenor og NetCom.

Samferdselsdepartementet har bestemt at Telia får forlenget fristen for utbygging av et GSM 1800 mobilnett i Norge. Telia må bygge ut mobilnett i de fire største byene innen 16. februar neste år, noe som også er kravet for å få nasjonal roaming hos Telenor og NetCom.

I vedtaket fra Samferdselsdepartementet heter det at Telia får utsatt fristene for utbygging av GSM-nettet, som i forhold til den opprinnelige konsesjonstildelingen forlengst er overskredet.

Mobilnettet i de fire største byene skulle etter den opprinnelige planen være utbygd til sommeren 1999, men som kjent la Telia sine mobilplaner i Norge på is høsten 1998 angivelig på grunn av Sense-saken.

I ettertid er det imidlertid kjent at Telia og Telenor samtidig diskuterte fusjon, og fusjonsplanene ble offentliggjort bare fire måneder etter at Telia bestemte seg for å droppe mobilplanene i Norge.

Det var først etter at fusjonen gikk i vasken i desember i fjor at Telia ved konsernsjef Jan-Åke Kark igjen tok opp spørsmålet om selskapet fremdeles disponerte den tidligere tildelte mobillisensen.

Dette spørsmålet er nå avklart av departementet, blant annet etter et møte mellom departementet og Telia i Oslo. Telia disponerer fremdeles GSM 1900 mobillisensen ut konsesjonstiden som varer til 9. mars 2010.

Det uavklarte spørsmålet var imidlertid om selskapet skulle få endret konsesjonsvilkårene, noe departementet nå har sagt ja til.

I vedtaket heter det at at konsesjonen endres til at Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger skal være dekket innen 16. februar 2001.

Neste trinn er Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Tønsberg, Sarpsborg, Porsgrunn og Sandnes som skal være dekket innen 16. februar 2002.

Tredje byggetrinn er Haugesund, Sandefjord, Bodø, Skien, Moss, Hamar, Arendal og Ålesund, som skal være dekket innen 16. februar 2003.

De nye utbyggingsfristene er i tråd med Telias eget forslag til departementet.

- Telia har i prinsippet sagt ja til å benytte mobillisensen, men ikke hvor mye som skal investeres sier Charlotte Züger i Telia Mobiles informasjonsavdeling til digi.no.

Telia har tilsatt Ingvar Flink som prosjektleder for Telias nye mobilprosjekt i Norge.

I slutten av februar opplyste Michael Larsen i Telia Mobile, som var ansvarlig for Telias mobilsøknad i 1997, til digi.no at Telia var villig til å investere mellom 1 og 1,2 milliarder kroner i et norsk mobilnett. Prisen må økes om en legger til de markedskostnadene Telia må regne med for å etablere seg i markedet, noe som kan tyde på at selskapet vil samarbeide med andre.

Enitels konsernsjef, Øyvind Hauge, har til norske medier gjort det klart at selskapet gjerne samarbeider med Telia om selskapet skulle satse på et nytt mobilprosjekt i Norge. Det var nettopp Enitel som en uke før fusjonen mellom Telenor og Telia gikk i vasken i desember i fjor, kjøpte Telia Norge for to milliarder kroner. Dette inkluderte blant annet et komplett ferdig system med 250 geografiske punkter som Telia Norge i sin tid valgte ut og gjorde klar for utsetting av basestasjoner.

Dermed står Enitel lagelig til for samarbeid med Telia.

Blant de tingene Telia ventes å måtte ta stilling til i løpet av nær framtid, er om en ønsker å søke på en av de fire UMTS-mobillisensene i Norge, og dermed bygge ut UMTS og GSM parallelt, og i så fall hvor mye en ønsker å investere og hvilke selskap en ønsker å samarbeide med i Norge.

Note: Justert 6.april 2000 på følgende måte: "Kristiansand," lagt til i avsnitt åtte.

Til toppen