Telia får UMTS-lisens likevel

Telia fikk ikke noen UMTS-lisens i Sverige, men Tele2 trenger åpenbart mer hjelp og da...

Agjørelsen om hvem som skulle få UMTS-lisens i Sverige slo ned som en bombe, for Post- og teletilsynet synes ikke Telias søknad var bra nok og sa nei til giganten.

Senere har Telia gått sammen med Tele2 om å bygge UMTS-nett i Sverige, men det har vært Tele2 som har eid lisensen. Men Telia har trolig presset på og nå har Tele2 gitt seg. Skal Telia være en jevnbyrdig partner i å bygge et nett, vil selskapet også være deleier i lisensen. For skulle det skje noe med Tele2 (salg eller konkurs) kunne Telias investeringer stå i fare.

Mandag mottok det svenske tilsynet et brev fra Tele2 der man ber om at Telia blir oppført som jevnbyrdig eier av UMTS-lisensen, noe tilsynet sier ja til.

De to selskapene samarbeider gjennom et selskap som heter Svenska UMTS licens AB.

Til toppen