Telia forsker på mobilskader

Telias mobilselskap oppretter et vitenskapelig råd som skal bidra med kunnskap og orientere om forskning innen området mobiltelefoni og eventuell helserisiko. Telia Mobile avsetter samtidig tre millioner kroner til forskning innenfor området.

Telias mobilselskap oppretter et vitenskapelig råd som skal bidra med kunnskap og orientere om forskning innen området mobiltelefoni og eventuell helserisiko. Telia Mobile avsetter samtidig tre millioner kroner til forskning innenfor området.

- Bruken av mobiltelefoni har økt sterkt de siste årene, sier administrerende direktør i Telia Mobile, Kenneth Karlberg.

- Hver andre svenske har mobiltelefon og stor nytte av den også. Men vi vet også at mange kunder kjenner uro for helseskader. Så langt finnes det ingen vitenskapelige belegg for slike skader, men for oss som en ledende operatør på området er det viktig å finne svar på alle spørsmål, og det er der det vitenskapelige rådet kommer inn, sier han.

Rådet skal også peke på hvilke områder det trengs ytterligere forskning.

Rådet er sammensatt av professor Arne Wennberg (Arbetslivsinstitutet Solna), dosent Kjell Hansson-Mild (Arbetslivsinstitutet Umeå), overlege Lena Hillert (Karolinska sjukhuset Stockholm) og dosent Ulf Bergqvist, (Arbetslivsinstitutet Solna).

- Jeg har takket ja til å sitte i rådet fordi det er viktig å kartlegge og spre den kunnskapen som finnes og ikke minst av alt øke kunnskapen innenfor dette området, sier Arne Wennberg, i Telias pressemelding.

Til toppen