Telia frykter barneporno, har stengt alle binærgrupper

De fleste av Sveriges Internett-leverandører stenger om kort tid alle binærgrupper på sine news-servere av frykt for å spre barneporno. Telia er først ute.

Telia stengte den 1. oktober alle binærgrupper på sine news-servere som følge av en beslutning i en bransjearbeidsgruppe som har evaluert etikk- og sikkerhetsspørsmål i nyhetsgrupper.

I nyhetsgrupper (usenet newsgroups) kan nettbrukere diskutere sine interesser med meningsfeller og utveksle informasjon. Telia alene håndterer over 22.000 slike nyhetsgrupper. I binærgrupper kan deltakerne utveksle annen informasjon enn tekst, så som lyd, bilder og andre dokumenttyper, hvilket har gjort enkelte slike grupper til et middel for utveksling av mer og mindre legalt innhold, eksempelvis grov pornografi, herunder både dyreporno og barneporno.

Etter stadige problemer med å holde binærgruppene fri for ulovlig og uetisk innhold, konkluderer nå den svenske bransjearbeidsgruppen med at det er like greit å slutte å tilby dem i hele tatt. Et flertall av svenske Internett-leverandører vil derfor innen kort tid stenge alle sine binærgrupper på sine news-servere, hevder Telia i en e-post til digi.no.

Her hjemme reagerte Telenor på samme måte da Tele2 Norge AS i begynnelsen av juni i år ble idømt en bot på en halv million kroner for å ha formidlet barnepornografisk materiale via newsgrupper som lå på selskapets servere. Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim kalte da Telenors stenging "en overreaksjon".

Tele2-sjef Markus Täkte gjorde det straks klart overfor digi.no at kjennelsen vil bli anket.

Les mer om barnepornodommen mot Tele2:

Til toppen