Telia girer opp systemintegrasjon

Telia satser på systemintegrasjon og øker antall ansatte i Telia Promotor med 200. Selskapet skal i hovedsak markedsføre og selge inn løsninger på data-støttet telefoni, Internett og intranett

Telia Promotor har i dag 320 ansatte og omsatte i 1997 for 235 millioner svenske kroner. I år forventes det en omsetning på 350 millioner.

Selskapet leverer konsulenttjenester på bruk av IT i kommunikasjonsprodukter, datastøttet telefoni og Internett/intranett.

- Vi utvikler oss mer i retning av å spille rollen som en systemintegrator, sier administrerende direktør Jonas Rehnberg i Telia Promotor til digi.no.

- Betyr det at dere vil konkurrere direkte med WM-Data, Enator og Merkantildata?

- Det er naturlig at vi ser på den delen systemintegrasjon som berører selve kommunikasjonsbiten. Vi ser alle disse selskapene som mulige samarbeidspartnere, men også som konkurrenter.

- Tele Danmark har nettopp solgt sin ADB-virksomhet til Merkantildata, mens Telenor Bedrift fremdeles ser ut til å ville satse på både programvare og maskinvare i tillegg til konsulenttjenester. Hva gjør dere?

- Vi vil ikke gå inn på ADB-området, men holder oss til anvendelsen av IT på kommunikasjonstjenester.

- Dere kommer sikkert i situasjoner hvor en analyse av kundens virksomhet tilsier at det må foretas organisasjonsmessige endringer. Kan dere levere konsulenttjenester på dette området også?

- Vi har allerede levert konsulenttjenester på dette området for en kunde, men det er ikke noe vi ønsker å satse på. Da er det mer aktuelt å samarbeide med selskap som har dette som sitt kjerneområde.

- I Norge ser vi at de selskapene som har utgangspunkt som ADB-selskaper ønsker å levere konsulenttjenester på kommunikasjonsprodukter sammen med systemer for datatrafikk etter som data, tale og video blir mer integrert. Vil ikke dere da komme i stadig mer direkte konkurranse med deres egne kunder?

- Vi møter ikke disse selskapene head-on, men det er klart at i forhold til selskap som WM-Data og Enator vil vi på sikt både være en samarbeidspartner og en konkurrent. Det er et forhold vi etter hvert ser i hele bransjen.

- Er det Telia Promotor som er tiltenkt å ha kundekontakten, eller hentes dere inn av andre deler av Telia-konsernet som skal fronte mot kundene?

- Telia Promotor skal være Telias spydspiss mot kunden på bruk av informasjonsteknologi. Vi henter så inn ressurser fra resten av Telia når det er nødvendig.

- Hvilket kundesegment fokuser du på?

- Det er de større kundene som er mest aktuelle. For mindre bedrifter utvikler vi heller standardløsninger, det er ofte selskap som ikke har anledning til å leie oss inn som konsulenter.

Fra første april 1998 er Telia Promotor lagt inn under forretningsområdet Företagskommunikation og samarbeider tett med Telia Markedsføringsselskap. En rekke av produktene og tjenestene bærer i stor grad preg av å være rene markedsføringsprodukter hvor hensikten er å øke kundenes bruk av kommunikasjonstjenester.

Til toppen