Telia hever 11 milliarder i Irland

Telias investering i det irske televerket Eircom på 6,6 milliarder kroner skal nå realiseres for nærmere 10,8 milliarder kroner. Men noen kjøper er ennå ikke funnet.

Telias investering i det irske televerket Eircom på 6,6 milliarder kroner skal nå realiseres for nærmere 10,8 milliarder kroner. Men noen kjøper er ennå ikke funnet.

Telia har eid aksjer i Eircom siden 1996 da den irske staten inviterte to av de daværende fire Unisource-partnerne, Telia og nederlandske KNP, inn på eiersiden av selskapet. Det har vist seg å være en gullkantet invitasjon. Telia har til sammen investert 6,6 milliarder kroner i det irske televerket, og i forbindelse med børsintroduksjonen tidligere i år har verdien på eierposten økt sterkt.

Det er EU-kommisjonen som har stilt som krav at det nyfusjonerte Telenor/Telia skal selge ut ett av sine irske engasjementer. For mens Telia valgte den irske statens televerk, valgte Telenor å gå inn i mobilutfordreren Esat Digifone. Også her har verdiene økt sterkt og Telenor sitter nå med en aksjepost på 49,5 prosent i selskapet til en antatt verdi på mellom fem-seks milliarder kroner.

Nå har Telenor/Telia altså bestemt seg for hvilken side de vil kjempe på. Samtidig med at Telia trekker seg som eier av Eircom, gjør nederlandske KNP det samme. De to selskapene sitter med til sammen 35 prosent av aksjene i det irske televerket, hvorav Telias andel er 14 prosent.

Morgan Stanley Dean Witter er rådgiver for Telenor/Telia i salget av aksjene i Eircom.

Til toppen