Telia: - Ingen børsnotering av SOL uten oss

Svenske Telia har absolutt ikke tenkt å gi seg fra seg andeler i SOL uten sverdslag: "At Telias eierskap i "Pan-SOL" skulle minske, til tross for den mislykkede fusjonen med Telenor, er ikke bare i strid med avtalens hensikt, men også helt uakseptabelt for Telia".

Svenske Telia har absolutt ikke tenkt å gi seg fra seg andeler i SOL uten sverdslag: "At Telias eierskap i "Pan-SOL" skulle minske, til tross for den mislykkede fusjonen med Telenor, er ikke bare i strid med avtalens hensikt, men også helt uakseptabelt for Telia".

Det skriver det statlige svenske telekomselskapet i en pressemelding.

Situasjonen mellom de tre eierne i SOL: Schibsted, Telenor og Telia tilspisset seg i løpet av helgen. Schibsted og Telenor brøt forhandlingene og meddelte mandag at de fortsetter samtalene om fremdriften vedrørende børsnoteringen av SOL på egen hånd.

Les:


Norsk-svensk Internett-krig til rettsapparatet

Telia mener det er helt utenkelig å gjennomføre noe som helst uten selskapets medvirkning. Selskapet innser at sammenslåingen av de nordiske selskapene (SOL AS i Norge og Danmark, SOL AB i Sverige og Sirkus OY i Finland) er en strukturell riktig avgjørelse, men ikke uten Telia i en av hovedrollene.

Meningen er at disse tre SOL-selskapene, med ulike eierstrukturer i hvert land, skal slås sammen til ett felles holdingsselskap der alle tre skulle være eiere. Holdingsselskapet skulle bli ledet av norske Kirsten C. Idebøen. Målet var børsnotering i løpet av året.

Også svenskene skal være positive til en børsintroduksjon, "men det forutsetter en vel forberedt og tydelig plan for selskapet som er felles for eierne. Uten Telias medvirkning kan ikke dette gjennomføres", skriver Telia i pressemeldingen.

Kjernen i krangelen er opsjoner som Schibsted har sittet med for å kjøpe seg ytterligere opp i SOL-selskapene i Sverige og Norge. Telia mener at utgangspunktet og hovedhensikten med disse opsjonene var å beskytte Schibsted slik at de ikke ble minoritetseier i forhold til et fusjonert TeliaNor.

"Etter som fusjonen ikke blir noe av, finnes det ingen saklig grunn for disse opsjonene", fortsetter Telia i pressemeldingen.

Schibsted mener på sin side at fusjonen ble en realitet, om enn kun for noen måneder, og at de dermed har hatt rett til å utøve sine opsjoner på de ti prosentene som Telia eier i SOL Norge og ti prosent av SOL AB som blant annet eier storportalen Passagen.

Nå ekskluderes altså Telia fra forhandlingene som svenskene selv tok inititaivet til like før jul: Telenor og Schibsted vil vurdere alternativer på egen hånd, blant annet ved å se på andre internettselskap i Telenor-Schibsted-sfæren.

Les:


Vil ha aksjer til nye oppkjøp

Dette skal gjøres mens det norske mediehuset forebereder seg på en langdryg slåsskamp i rettsapparatet:

"Schibsted vil... iverksette de nødvendige rettslige tiltak for å få gjennomført sine rettigheter", skriver selskapet i sin pressemelding.

- Jeg blir forundret over Schibsteds oppførsel, sier Per Nilsson, ansvarlig for Telias eierskap i SOL.

- Uavhengig av hvordan opsjonsspørsmålet løses, må eierne komme overens om den strukturelle endringen. For å gjøre dét, kreves det at man stoler på hverandre, hvilket naturligvis ikke forenkles på den måten opsjonsspørsmålet håndteres. Uten Telias medvirkning kan forretningsvirksomheten ikke gjennomføres. I hvert fall ikke i Sverige og Finland, og sannsynligvis heller ikke i Norge, hevder Nilsson i en pressemelding.

Danmark er det eneste landet hvor Schibsted kontrollerer alt, det vil si 100 prosent av SOL.dk. I Norge er andelen 54 prosent (Telia 10 prosent), mens Schibsted og Telia i dag sitter med 40 prosent hver i Sverige. I Finland, i Sirkus OY, er ikke Schibsted en gang inne på eiersiden. Der kontrollerer de svenske og norske statlige teleselskapene "rubbet".

Og det er Telenor som har pusjet for å skape fortgang i prosessen.

- Telenors internettleverandør har i den pågåtte prosessen presisert overfor de to andre partene at det er nødvendig for oss å komme videre med dannelsen av et børsnotert internettselskap hovedsakelig basert på våre eierandeler i Scandinavia Online. Det sier kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge i en pressemelding.

Jan Moberg i Nextel bekreftet på pressekonferansen mandag ettermiddag at de er ute etter fortgang og store aksjeverdier:

- Vi ønsker å få et børsnotert SOL fordi det vil gi oss aksjer som kan brukes til å bytte til oss andre selskaper.

Men Telenor ønsker ikke en nye TeliaNor-konflikt og forsøker å styre unna direkte involvering i konflikten.

"Telenor Nextel presiserer at konflikten mellom Schibsted og Telia angående Schibsteds opsjoner på eierandeler i SOL AB og AS er et anliggende de to parter imellom", skriver Nextel i pressemeldingen.

Til toppen