Telia kan få beholde mobilkonsesjonen i Norge

Hvis Telia innen en uke svarer på om de kan innfri konsesjonsbetingelsene, er Samferdselsdepartemementet innstilt på å gi selskapet en ny sjanse på det norske mobilmarkedet. Hvis svaret er nei, blir konsesjonen lyst ut på nytt.

Hvis Telia innen en uke svarer på om de kan innfri konsesjonsbetingelsene, er Samferdselsdepartemementet innstilt på å gi selskapet en ny sjanse på det norske mobilmarkedet. Hvis svaret er nei, blir konsesjonen lyst ut på nytt.

Telia vil aller helst drive mobiltelefoni i alle de nordiske landene, skal man tolke konsernsjef Jan-Åke Karks henvendelse til Samferdselsdepartementet tidligere i år. Der ber Kark om en avklaring om hvorvidt Telia faktisk disponerer en norsk GSM 1800 mobillisens i tråd med tildelingen i 1998.

I et svar fra Samferdselsdepartementet, skriver ekspedisjonssjef Eva Hildrum at Telia under tvil vil kunne anses som innehaver av den tredje mobillisensen, ettersom fusjonen med Telenor ikke ble noe av og lisensen likevel ikke automstisk falt tilbake til staten.

Hun skriver at det er av betydning å gjenopprette situasjonen for selskapene slik den var før fusjonen skjedde, men stiller som krav at Telia redegjør for sime planer for utbygging av lisensen. Samtidig blir det gjort klart at om Telia ikke kan forestå utbyggingen i henhold til de eksisterende konsesjonsvilkårene, vil det umiddelbart bli vurdert å utlyse konsesjonen på ny.

I konsejonsvilkårene lå det blant annet forpliktelse til å bygge ut mobilnett på 18 steder i Norge, og at det ikke ble gitt nasjonal roaming før etter at nett i de fire største byene er bygd ut.

Telia vil overfor Dagens Næringsliv ikke kommentere saken før de har sett departementets brev.

Til toppen