Telia kjøper Riksnett

Dette er pressemeldingen Telia og Riksnett sendte ut i ettermiddag, inkludert ledelsens forberedte "Q&A" på spørsmål som måtte komme fra pressen.

Dette er pressemeldingen Telia og Riksnett sendte ut i ettermiddag, inkludert ledelsens forberedte "Q&A" på spørsmål som måtte komme fra pressen.

TELIA NORGE AS KJØPER RIKSNETT

Telia Norge AS kjøp av RiksNett innebærer at selskapet posisjonerer seg som en sentral aktør i Internett-markedet. - Overtagelsen av RiksNett er en naturlig del avTelias strategi om å være et reelt alternativ i det norske markedet og Nordens ledende teleoperatør. Vi har også betydelige synergieffekter å hente, noe som raskt vil komme våre kunder tilgode, sier viseadministrerende direktør Gunnar Evensen i Telia Norge AS.

Ved overtagelsen av RiksNett vil Telia Norge AS få tilgang til ca 10% av internett-markedet i Norge. RiksNett tilbyr i dag internett-aksess på over 70 steder gjennom et bredt, landsdekkende nettverk.

I tillegg til selskapets brede spekter av internett-tjenester er det betydelige synergieffekter mellom disse og Telia Norges produkt og tjenesteområder.

Landsdekkende forhandlerapparat

- RiksNett representerer et betydelig kompetansesenter i det norske internett-miljøet. Selskapet har i løpet av 12 måneder oppnådd en posisjon som nr. 2 i markedet. RiksNett besitter den kompetanse og struktur som er nødvendig for å imøtekomme de krav den profesjonelle internettbrukeren stiller, sier Evensen.

Nøytral distributør

- Telia Norge AS vil være nøytral i forhold til innhold, og ønsker å stimulere så mange miljøer og aktører som mulig til å benytte de distribusjonsmulighetene som foreligger. Vi synes det er et prinsipp av vi som internett-distributør ikke benytter vår posisjon til å kontrollere så mange ledd i kjeden som mulig, inklusive det å være innholdsleverandør, fastslår Evensen.

Ledende i Norden

Telia AB er Nordens ledende teleoperatør. Som medeier i Unisource og Uniworld er Telia, i samarbeid med televerkene i Nederland, Sveits og Spania med på å lede utviklingen innen data- og telekommunikasjon. Samtidig har Telia i liberaliserte markeder, både nasjonalt og internasjonalt, vist sin evne til å utvikle og vinne innpass med nye, markedstilpassede tjenester og produkter, sier Evensen.

- Vi har i løpet av kort tid etablert oss som alternativet til Telenor, og har som mål å bli en ledende leverandør innen tele- og datakommunikasjon i Norge.

Q's & A's

RIKSNETT-KJØPET

Pris 23,6 millioner kroner

Eierandel 91%, vil overta selskapet 100% i løpet av kort tid

Hvorfor kjøp? Et ledd i oppbyggingen av Telia Norge, og en naturlig følge av Telias intensjon om å være Nordens ledende data- og teleoperatør. RiksNett har en kompetanse og en struktur som naturlig passer inn, og som i tillegg til å styrke Telias posisjon i internettmarkedet også er interessant med tanke på synergi mellom selskapenes tjeneste og produktspekter.

Telenor/Schibsted: Ønsker ikke å kommentere denne. Konkurransetilsynet arbeider med saken, og vi vil, når tilsynets innstilling foreligger, kunne ta stilling til denne konkrete saken. Prinsippielt ønsker Telia en fri og reell konkurranse.

Størrelse på internettmarkedet.Totalt har i dag ca 800.000 nordmenn aksess til internett. Vi regner med at av disse vil ca 130 - 150.000 internettabonnenter ved årsskiftet.

Vår markedsandel vil være på ca. 10%.

Infrastruktur Fra 1.11. i år ble det åpnet for muklighet til å kjøpe infrastrukturtjenester fra andre leverandører enn Telenor. Telia har sitt eget ATM-baserte bredbåndsnett, samtidig som vi så langt har inngått leverandøravtale med Oslo Energi. Vi har av naturlige årsaker (RiksNett) ikke prioritert dette, men vil i fremtiden se på alternativ infrastruktur.

Uro, Telia mister ansatte Det er alltid en viss turbulens i en etableringsfase, men det er positivt galt at Telia foretar nedmbemanning. Bare siste måned har vi utlyst over 30 stillinger i selskapet, noe som taler for seg selv.

Til toppen