Telia leverer politiets sentraler

Politiets Materielltjeneste (PMT) har tegnet en treårskontrakt med Telia Norge AS om leveranse av telefonsentraler til landets politidistrikter. Avtalen er anslått til 25 millioner kroner og er den største Telia Norge AS noen gang har tegnet med en offentlig etat.

Politiets Materielltjeneste (PMT) har tegnet en treårskontrakt med Telia Norge AS om leveranse av telefonsentraler til landets politidistrikter. Avtalen er anslått til 25 millioner kroner og er den største Telia Norge AS noen gang har tegnet med en offentlig etat.

Telia Norge AS vant anbudskonkurransen etter en offentlig utlysning i EØS-området.

- En samlet vurdering av pris, garanti, service og vedlikehold avgjorde valget, sier førstekonsulent i PMT, Helge Bjørkli. Telias nære samarbeid med Ericsson var også medvirkende til at PMT valgte Telia.

- Telia Norge AS har valgt en annen strategi på dette området enn de tradisjonelle teleoperatørene. Vi tar med oss underleverandøren til kunden, og dette gir et tettere samarbeid. Derfor er det spesielt hyggelig å se at nettopp denne strategien var med på å styrke vår posisjon, sier administrerende direktør i Telia Marked, Gunnar Evensen.

Leveransene består av MD110 telefonsentraler til landets politidistrikter samt serviceavtaler på politiets alarmsentraler (MD 110 Controlsystem) og MD 110 PABXer.

Forhandlingene har pågått et halvt års tid og samarbeidet begynner fra og med dags dato. Avtalen kan forlenges i inntil to år.

Til toppen