Telia nekter å sette ned mobilprisen

Mens Telenor Mobil setter ned samtrafikkprisen sin i Norge, velger Telia å gå til retten for å imøtegå den svenske Post- og telestyrelsen. Tilsynet mener Telia tar for høy samtrafikkpris, Telia mener prisen er rimelig.

Telia AB tok inn 2,5 milliarder svenske kroner i samtrafikkinntekter i fjor, som er fem prosent av Telias samlede omsetning og over en tredel av Telia Mobiles beregnede inntekter i år.

For Telias bytteforhold til andre operatører er svært gunstig. Mens selskapet altså mottar 2,5 milliarder kroner i samtrafikkinntekter, betaler selskapet bare 800 millioner kroner til de to andre svenske mobiloperatørene, melder flere svenske medier.

Dette betyr at reduserte samtrafikkostnader får betydelige konsekvenser for inntektssiden til Telia.

Den svenske Post- och telestyrelsen vedtok i slutten av mai at Telia skulle sette ned prisen fra 1,55 per minutt til 1,13, et vedtak som Telia har fått utsatt gjennomført inntil Länsretten har sagt sitt om saken.

Den oppsettende virkningen gjør altså at Telia tjener 42 øre ekstra per minutt for samtrafikk med andre mobiloperatører.

Telenor Mobil har til sammenligning vedtatt å senke sin avgift til 85 øre fra årsskiftet, som i svenske kroner tilsvarer knappe 80 øre.

Der er ventet at rettsforhandlingene vil fortsette ut neste uke.

;