Telia nekter Schibsted SOL-opsjoner

Telia nekter Schibsted å utøve sin rett til å kjøpe aksjer i SOL Norge og SOL Sverige. Dessuten anser ikke svenskene seg som bundet av de avtaler som er inngått mellom Telenor Nextel og Schibsted i forbindelse med børsnotering av SOL.

Telia nekter Schibsted å utøve sin rett til å kjøpe aksjer i SOL Norge og SOL Sverige. Dessuten anser ikke svenskene seg som bundet av de avtaler som er inngått mellom Telenor Nextel og Schibsted i forbindelse med børsnotering av SOL.

Schibsted skriver i en børsmelding at Telia, på grunnlag av avviklingen av fusjonen mellom Telenor og Telia, bestrider Schibsteds rett til kjøp av ti prosent av aksjene i SOL Norge og ti prosent av SOL Sverige.

Schibsted mener at dette er en avtalefestet rett som de allerede har utøvd.

Det norske selskapet sier i børsmeldingen at de allerede har benyttet opsjonene til å kjøpe da Telia og Telenor fusjonerte i oktober.

Det betyr at Telia krever disse aksjene tilbake.

Telia har også informert at de ikke anser seg som bundet av de avtaler som er inngått mellom Telenor Nextel og Schibsted vedrørende restrukturing og børsnotering av SOL.

Schibsted bestrider Telias synspunkter.

Det var fredag i forrige uke at Schibsteds konserndirektør Sverre C. Munck, i kjølvannet av "TeliaNor"-sammenbruddet, uttalte til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri at fusjonssammenbruddet ikke endrer selskapets rett til å utøve kjøp av SOL-aksjer.

For å gardere seg mot at Telia og Telenor sammen skulle bli de dominerende eierne i SOL, laget Schibsted en opsjonsavtale som ga det norske medieselskapet mulighet til å øke sitt eierskap.

Det innebar at Schibsted i oktober i år overtok hele Telias eierandel i SOL AS på ti prosent og ti av Telias 40 prosent i SOL Sverige. SOL AB eier Sveriges mest trafikkerte portal Passagen.

Dermed minskes Telias eierandel i den restruktureringen som forberedes før børsnotering. Ifølge Dagens Industri vil Telias andel i holdingsselskapet SOL, som bygges som en paraply over de fire SOL-selskapene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, være nede i 20 prosent etter Schibsted-kjøpene.

Til toppen