Telia Norge dobler tapet

Telia Norges inntreden på det norske telemarkedet kostet svenske skattebetalere 108 millioner kroner i fjor, opp fra 52 millioner året før. Omsetningen økte fra 396 millioner kroner til 660 millioner kroner.

Telia Norges inntreden på det norske telemarkedet kostet svenske skattebetalere 108 millioner kroner i fjor, opp fra 52 millioner året før. Omsetningen økte fra 396 millioner kroner til 660 millioner kroner.

- Omsetningsveksten viser klart at vi har lykkes både med våre etableringsplaner når det gjelder infrastruktur, tjenestetilbud og den vekstrate vi planla, sier økonomidirektør i Telia Norge, Ole Kristian Udnes.

- Vårt totale underskudd på 107,8 mill. kroner for 1998 er en bedring i forhold til hva vi estimerte. Underskuddet i seg selv er en konsekvens av vår raske oppbygging, med betydelige kostnader til markedsføring og kundeakkvisisjon, samt utbygging av såvel infrastruktur og nett.

- Etter at fusjonen mellom Telia og Telenor ble kjent har Telia Norge tegnet et betydelig antall kontrakter - blant annet Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond og Politietaten (telefoni, alarmsentraler og oppgradering) Avtalen med Politiet er tegnet både før og etter fusjonsplanene med Telenor ble kjent. Syv store politikamre, blant dem Trondheim og Bodø, har tegnet avtale med Telia de aller seneste dagene, sier informasjonsdirektør i Telia Norge, Hanne Dirdal.

Av andre større kontrakter som selskapet nylig har inngått, kan nevnes Microsoft Norge, Allkopi, Statsskog, Troms Folkeblad, Regjeringskvartalet, Handelsbanken, CocaCola og First Hotels.

Telia Norge hadde ved årsskiftet 147.000 kunder på telefonitrafikk, 49.500 kunder på Internett og 250 kunder på datakommunikasjon. Salget av telefonisystemer til bedriftsmarkedet er også betydelig.

Resultat:

Telia Norge AS
Mill. NOK 1998 1997
Omsetning 659,8 395,6
Driftskostnader 743,7 442,8
Driftsresultat -83,9 -47,2
Netto finanskostnader 23,9 4,6
Resultat før skatt -107,8 -51,8

Kilde: Telia (Foreløpige og ureviderte tall)

Til toppen