Telia og Oracle med trådløst Internett

Den svenske teleoperatøren Telia går sammen med IT-giganten Oracle for å tilby elektronisk meldingsformidling, faks-, talepost- og Internett-tjenester over trådløse nettverk. Stikkordet er Oracles nye web-programvare InterOffice.

Den svenske teleoperatøren Telia går sammen med IT-giganten Oracle for å tilby elektronisk meldingsformidling, faks-, talepost- og Internett-tjenester over trådløse nettverk. Stikkordet er Oracles nye web-programvare InterOffice.

Det nye Oracle-produktet er ennå ikke lansert i Norge, men det vil skje iløpet av våren, opplyser markedssjef Harald Løvvik i Oracle til digi:tele.

Løvvik beskriver InterOffice som "en svært effektiv gruppevareteknologi for Internett", der tusenvis av brukere kan håndteres av en og samme server. Det beste av alt er imidlertid prisen per bruker per år, skal en tro Oracle. Ifølge selskapet vil kostnadene forbundet med InterOffice utgjøre bare ti prosent av det mange Exchange/Notes-brukere i dag må ut med.

Samarbeidet Telia har inngått med Oracle har altså som mål å utvikle en ny prototyp for trådløs meldingsformidling. Det betyr i klartekst at abonnenter av mobiltjenester også skal få Internett-tilgang fra sine terminaler. Oracle har integrert tekstformidlingsfunksjonaliteten i InterOffice med Telias digitale mobilnett.

Telia vil dermed kunne tilby sine mobiltelefonkunder tilgang til komplette tale- faks-, e-post- og Internett-tjenester fra mobiltelefonen eller hvilken som helst annen web-tilpasset terminal, eksempelvis såkalte PDAer (personlig digital assistent) som Apples Newton.

Ved hjelp av Oracles InterOffice blir Telias mobiltjenester linket til den enkelte Telia-abonnentens e-post-konto. Tjenesten fungerer slik at abonnentens e-post videreformidles fra vedkommendes konto og ut til mobiltelefonen. Meldingen sendes til mottakeren påført beskrivende tittel, dato- og tidsangivelse og en angivelse av lengden på beskjeden. Abonnenten kan så velge om hun vil lese meldingen på telefondisplayet eller sendes som telefaks.

I tillegg kan altså en PDA kobles til mobiltelefonen for å få et nettlesergrensesnitt. Slik får en også mulighet til å svare på eller videreformidle e-post via InterOffices mail-klient. Talepost kan på samme måte tas opp og sendes som vedlegg til en e-post-melding.

Til toppen