Telia på vei inn i mobilmarkedet

Departementsråd Per Sanderud i Samferdselsdepartementet hadde tre kjente og én overraskende søker på lista over interessenter til å bygge og drifte et nytt DCS 1800-nett.

Samferdselsdepartementet mottok fredag som ventet tre søknader om konsesjon for etablering og drift av et nytt mobiltelefonsystem av typen DCS 1800 - nemlig NetCom GSM AS, Telenor Mobil AS og Telia AB. Dermed er altså det gamle svenske televerket på vei inn i det norske mobilmarkedet.

I tillegg foreligger det en såkalt "interesseanmeldelse fra et konsortium med tilknytning til selskapet Normobil City Call AS.

Informasjonssjef Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet sier imidlertid at bare de som har levert en formell søknad vil bli vurdert.

Til toppen