Telia selger mobilaksjer

Telealliansen Unisource, der Telia er en av tre eiere, selger aksjer tilsvarende vel 6,5 prosent av aksjekapitalen i det tyske selskapet Mobilcom.

Telealliansen Unisource, der Telia er en av tre eiere, selger aksjer tilsvarende vel 6,5 prosent av aksjekapitalen i det tyske selskapet Mobilcom.

Aksjene er spredt rundt om på tyske og internasjonale investeringsselskap, og kom til Unisource ved salget av aksjer i mobilselskapet D-Plus i desember i fjor. Aksjene innbrakte de tre eierne, som foruten Telia utgjør Swisscom og nederlandske KNP, en større sum enn de 2,5 milliarder svenske kronene som aksjene ble vedsatt til før jul.

Stedfortredende sjef for Telias internasjonale virksomhet, Annika Christiansson, sier i en pressemelding at dette er en god handel for Telia og en forrentning på investert kapital, men vil ikke opplyse salgssummen.

Unisource har solgt unna det meste av sin virksomhet deT siste halvannet året etter at det ikke lykkes de tre eierne å bygge sin europeiske strategi rundt dette selskapet.

KNP har innledet samarbeid med amerikanske Qwest, Swicc som satser i nærområdet og gjennom mobilselskapet Debitel, mens Telia opprinnelig skulle fusjonere med Telenor, men bestemte seg i desember for å stå på egne ben likevel.

Med dette saLget har Unisource-eierne fått tilbake vel 12,8 milliarder kroner.

Til toppen