Telia selger mobile aksjer for 5,6 milliarder

Britiske Vodafone kjøper det irske mobilselskapet Eircell for vel 32 milliarder kroner, hvorav Telias andel blir verdsatt til vel 5,6 milliarder kroner. Vodafone blir dermed mobilkonkurrent til blant annet Telenor.

Britiske Vodafone kjøper det irske mobilselskapet Eircell for vel 32 milliarder kroner, hvorav Telias andel blir verdsatt til vel 5,6 milliarder kroner. Vodafone blir dermed mobilkonkurrent til blant annet Telenor.

Oppkjøpet betyr at det tidligere irske teleselskapet selger unna sin kanskje mest verdifulle del til britiske Vodafone, som dermed blir største konkurrent til mobilselskapet ESAT Digifone som eies i fellesskap av Telenor og British Telecom.
Eircells hovedaksjonær er Eircom der Telia og KPN tilsammen eier 35 prosent av aksjene. Begge selskapene har gitt sin støtte til handelen, der oppgjøret er Vodafone-aksjer.


Telia mottar 147 millioner Vodafone-aksjer, som har en markedsverdi på knappe 5,6 milliarder kroner.

Avtalen mellom Vodafone og Eircom ble signert torsdag. I markedet forventet en at prisen på Eircell skulle ligge på over 5 milliarder euro, men endte altså på vel 4,5 milliarder.

Konsernsjef for Vodafone Europe, Julian Horn-Smith, sier en viktig del som førte til handelen var det at det irske mobilselskapet sitter med 1,2 millioner mobilkunder, og en markedsandel på vel 60 prosent. - Eircell kompletterer selskapets virksomhet med den i Nord-Irland, og øker selskapets totale markedsandel i Europa, sier han.

Til toppen