Telia skal redusere med 5.000 ansatte

Salg av deler av Telia har redusert antall ansatte i Telia fra 32.000 til 22.000. Innen årsskiftet skal antall ansatte ned til 15.000, trolig som følge av at Flextronica overtar deler av selskapets installasjonsvirksomhet.

Konsernsjef i Telia AB, Marianne Nivert, sier til Computer Sweden at antall ansatte skal ned fra dagens 22.000 med 5.000-6.000 innen utgangen av året.

Niverts hovedjobb siden hun i fjor ble konsernsjef i Telia, var å rendyrke selskapets kjernevirksomheter og selge resten. Først ble katalogvirksommheten Eniro børsnotert, og siden er flere deler av selskapets virksomhet solgt ut. På ett år er antallet ansatte redusert fra 32.000 til 22.000.

- Flere deler av selskapets virksomhet skal selges ut for å konsentrere virksomheten, sier Nivert til Computer Sweden.

Blant de aktuelle virksomhetene er installasjonsvirksomheten som både Bravida og Flextronica har vist interesse for. Trolig er det forhandlingene mellom Telia og Flextronics som vil føre fram til en avtale i løpet av året. Nivert bekrefter at det er installasjons- og servicefunksjoner som skal selges ut.

Nivert sier også at telia har blitt mer internasjonale, ved at mens Telia for 10 år siden hadde 46.000 ansatte i Sverige, er det i dag 22.000, hvorav 4.000 arbeider utenfor Sverige.

- Det har eksistert mange vurderinger på hvor langt Telia skal kutte i verdikjeden. Men det er kommunikasjonstjenester som er vår kjernevirksomhet, ikke å levere innhold, sier hun.

Til toppen