Telia slipper konkurrentene til kobberet

Konkurrentene til Telia på det svenske telemarkedet får nå tilgang til selskapets kobbernett, og kan selge telefontjenester direkte til sluttkunder. Telenor planlegger å lansere sin tilsvarende tjeneste i løpet av mars.

Konkurrentene til Telia på det svenske telemarkedet får nå tilgang til selskapets kobbernett, og kan selge telefontjenester direkte til sluttkunder. Telenor planlegger å lansere sin tilsvarende tjeneste i løpet av mars.

- Det er på tide at samtlige operatører får tilgang til aksessnettet på like vilkår. Prisene er derfor helt kostnadsbaserte, sier strategisjef i Telia Carrier & Networks, Rune Nilsson.

Også Telenor planlegger å tilby en tilsvarende tjeneste, og konsernsjef Tormod Hermansen kunne for få uker siden love at tilgang til kobbernettet skulle lanseres i løpet av første kvartal.

Basisproduktet Telia nå tilbyr andre operatører kalles "Kobberaksess" og gjør at operatørene kan leie forbindelser direkte til kundene.

Fordi de nye operatørene også må sette sitt eget utstyr i Telias sentraler, har selskapet laget et eget produkt ut av det for å sikre samlokaliseringen. Telia vil også tillate operatører å teste eget utstyr før de bestemmer seg for å ta i bruk aksessnettet for å få direkte kontakt med telekundene.

Telia selger tilgangen til kobberet på alle tenkelige måter fra en enkeltkunde til storbrukere med bredbåndtjenester over kobbernettet, eller ADSL med hastigheter på opptil 4 Mb/s. Selskapet vil fremdeles kontrollere signalene i kobberledningene, men Telia skriver i en pressemelding at det gjøres for å bidra til at de ulike frekvensene som operatørene benytter ikke skal forstyrre konkurrentenes signaler.

Telia vil ta vel 1500 kroner for den enkleste aksesstjenesten, pluss moms, som er i overkant av hva Telias egne kunder i dag betaler i telefonabonnement. Nilsson sier at Telias abonnementsavgifter har et pristak og selskapet kan derfor ikke sette opp denne prisen, men vil kompensere prisforskjellen med andre tjenester.

Til toppen