Telia/Sonera-fusjon truet

Telias/Sonera-fusjonen er langt fra i trygg havn. Et stygt kursfall for Telia er en av truslene.

Fusjonen mellom de to tidligere svenske og finske telemonopolistene Sonera og Telia ble kjent forrige mandag, men siden har problemene tårnet seg opp. I tillegg til at Telia-sjef Marianne Nivert ble holdt utenfor samtalene, kan finnene ha blitt mindre interessert i en avtale.

For den finske stat og andre eiere av Sonera får oppgjør i Telia-aksjer, men siden avtalen ble kjent har Telia-aksjen falt 11 prosent og faller videre i dag. Dette reduserer altså verdien de finske eierne sitter igjen med betraktelig. I tillegg vil det nye selskapet måtte si opp flere tusen ansatte, noe som kan få svenske politikere til å si nei fordi det er riksdagsvalg til høsten.

Til toppen