Telia sparer 184 millioner i året

Den svenske teleoperatøren Telia sparer årlig inn 184 millioner kroner takket være standardiserte IT-systemer, viser en undersøkelse utført av Compass.

Den svenske teleoperatøren Telia sparer årlig inn 184 millioner kroner takket være standardiserte IT-systemer, viser en undersøkelse utført av Compass.

I 1994 hadde Telia en samlet IT-kostnad på hele 600 millioner kroner. Året etter revurderte konsernet sin IT-politikk og bestemte seg for å standardisere såvel maskinpark som programvare - deriblant til produkter som Windows, Word og Excel.

Nå viser det seg at Telia har kommet fra eksperiementet med godt resultat. Ifølge Computer Sweden, viser tall fra Compass at standardiseringsmedisinen har spart Telia for 30 prosent av IT-kostnadene. Det som før kostet 600 millioner kroner å drifte, koster nå i overkant av 400 millioner kroner. Besparingen på 184 millioner kroner omfatter alt fra PC til skrivere og nettverk.

I tillegg til den økonomiske gevinsten var måling av kvalitet og ressurstilgang et viktig poeng da Telia besluttet å satse på standardisert maskin- og programvare.

- Målemiljøene er ofte opphengt i økonomiske gevinster på IT-siden, men det fokuseres sjelden på kvalitative mål. Vi vil vite kvaliteten på våre arbeidsplasser, gjennom nettet, inn i datahallene og dessuten kunne vurdere den service våre kunder trenger for å klare seg i sin hverdag. Først når vi kjenner denne helheten vet vi om vi oppfyller de krav våre kunder stiller til oss, sier prosjektleder Kenneth Gustafsson i Telia Data til Computer Sweden.

Til toppen