Telia stanger hodet i klagemur

Svenske Telia skjærer tenner over at danske telemyndigheter vender det døve øret til så fort Telia nevner ordet samtrafikkpriser.

Telia er svært lite ttilfreds med avgjørelsen i den danske Telestyrelsen, som har avvist Telias ønske om at få nedjustert de såkalte samtrafikkprisene i Danmark til britisk nivå.

Samtrafikkprisen er det beløpet konkurrenter må betale for å få tilgang til Tele Danmarks nett. Akkurat som Telenors konkurrenter i Norge ojer seg over den gamle monpolists påståtte grådighet, er Telia oppgitt over at samtrafikkprisene Tele Danmark krever, angivelig ligger skyhøyt over det man eksempelvis må betale for tilsvarende tjeneste i England. Telia mener at prisene ifølge loven skal rette seg etter "den beste praksis" i andre land.

Ifølge den danske næringslivsavisen Børsen har Telestyrelsen avvist Telias anmodning, med begrunnelsen at landets teleklagenemnd i en tidligere sak har tolket begrepet "den beste praksis" som et veid gjennomsnitt blant flere land, ikke bare det billigste landet.

"Efter vor opfattelse er lovgivningen klar: hvad angår samtrafikpriser er den laveste pris - og kun den - den bedste praksis", sier Kaj Juul-Pedersen, administrerende direktør for Telia i Danmark til Børsen.

Ifølge Reuters vil Telia klage Telestyrelsens beslutning i saken inn for Teleklagenemnda.

- Skulle vi ikke få medhold her, nærmer vi oss en uholdbar situasjon som krever politisk behandling, sier Kaj Juul-Pedersen til Reuters.

Juul-Pedersen sier rett ut at Danmark har tapt ett år på veien mot reell liberalisering av det danske telemarkedet.

- Høye samtrafikkpriser motvirker konkurransen vi gjerne vil gi Tele Danmark, tordner Telia-direktøren.

Til toppen