Telia starter nettbank

Sammen med Coop Sverige og Skandia starter Telia en ny nettbank under navnet Coop Bank. Målet er å bli blant de største.

Skandias kompetanse på kapitalforvaltning, Telias på Internett og Coop Sveriges kundemasse skal ligge i bunnen og danne grunnlaget for den nye nettbanken, der Telia går inn med en 20 prosents eierandel. KF, som er Coop Sveriges eierselskap, eier 45 prosent, og det er foreningens 3,5 millioner medlemmer som blir utgangspunktet for den nye banken.

Hovedkanalen for den nye banken er Internett, men Coops 1.300 filialer skal også utføre enkle bankoppgaver. Tjenester skal også utvikles og tilbys via telefon og mobiltelefon. Målet de tre eierne har er at banken skal bli en av landets ledende.

Konsernsjef i Telia, Marianne Nivert, sier i en pressemelding at finansielle tjenester i stadig økende grad blir telekombaserte, og at flere transaksjoner i dagligvarehandelen vil skje med mobiltelefonen.

Til toppen