Telia trygler om reforhandlinger

Telia krever nå å få tilbake aksjene i gullgruven SOL som de solgte til Schibsted som en del av fusjonen mellom Telenor og Telia. Men Schibsted hadde trolig mistanke om fusjonsproblemer og sikret seg umiddelbart etter at Telia/Telenor-fusjonen var i boks.

Telia krever nå å få tilbake aksjene i gullgruven SOL som de solgte til Schibsted som en del av fusjonen mellom Telenor og Telia. Men Schibsted hadde trolig mistanke om fusjonsproblemer og sikret seg umiddelbart etter at Telia/Telenor-fusjonen var i boks.

Etter fusjonsbruddet mellom Telenor og Telia krangler det norske og svenske folk nå om hvem som var flinkest med kontrakter og jus.

Nå ser det ut som om norske Schibsted, som er godt kjent med svensker og svenske oppkjøp, har skjønt spillet og sikret seg en fet milliardgevinst.

Telia kommer i etterkant og krever SOL-aksjene som Schibsted sikret seg i oktober. Svenskene ønsker nye forhandlinger med det norske selskapet.

Svenskene mener forutsetningene for opsjonene i avtalen er endret.

Schibsted ser på sin side ut til å ha kapret seg en fet gevinst i kjølvannet av fusjonen mellom Telia og Telenor og innløste sine opsjoner i SOL i Sverige og Norge.

Regnestykket er som følger:

I Norge kjøpte Schibsted alle de ti prosentene som Telia eide i SOL AS. Det norske mediekonsernet sikret seg også en fjerdel av de aksjene som Telia satt på i SOL AB. Telia eide fra før av 40 prosent av SOL AB, nå er eierandelen nede i 30 prosent.

I det nye holdingselskapet, som vil være morselskapet til de ulike SOL-virksomhetene, var det før fusjonen meningen at et fusjonert "TeliaNor" skulle sitte med 40 prosent. Etter at telefusjonen gikk i vasken, er Telias andel nede i 20 prosent.

Nå angrer svenskene seg. De er plutselig blitt en liten eier i et internettselskap med et enormt verdipotensial. Anslagene for hva et børsnotert SOL vil være verdt allerede til neste år, varierer fra 3 til 15 milliarder kroner.

Ingen av partene digi.no har snakket med vil innrømme det konkret, men signaler tyder på at Telia bare kan be, ikke kreve, Schibsted om å få tilbake sine eierandeler. Svenskenes reaksjon ble avslørt i Schibsteds børsmelding, der det heter at Telia "bestrider Schibsteds avtalefestede rett til kjøp av 10% av aksjene i SOL AS (Norge) og 10% av SOL AB."

Hvordan det står til med eventuelle svenske klausuler i tilfelle fusjonsoppløsning, er ukjent.

Ifølge informasjonssjef Birgitta Holmstrøm i Telia AB, virksomhetsområdet InfoMedia, har Telia per brev fremmet ønsker om nye samtaler.

- Vi satte oss ned og diskuterte avtaleteksten etter at fusjonen ikke gikk gjennom. Vi mener at det er oppstått en ny situasjon som krever nye diskusjoner, sier hun til digi.no.

Hun innrømmer at oppslaget i Dagens Industri, der konserndirektør Sverre Munck i Schibsted uttalte seg bastant om at avtalene står fast, akselererte denne reaksjonen fra Telia.

- Uttalelsene har nok påvirket situasjonen ja, sier hun til digi.no.

Mye kan tyde på at Schibsted tidlig så at det kunne ligge problemer i fusjonen mellom Telia og Telenor. Medieselskapet sikret seg aksjene i SOL meget kjapt og sitter etter børsoppgangen i Sverige og Norge kanskje på en milliardgevinst.

Telia vil ha igjen SOL-aksjene, og selskapet anser seg ikke bundet av de avtaler som er inngått mellom Telenor Nextel og Schibsted vedrørende restrukturering og børsnotering av SOL.

Schibsted bestrider i en børsmelding begge disse synspunktene og nevner ingen ting om nye forhandlinger.

Les:


Telia løper altså etter gullkalven og vil ha et større kjøttstykke før børsnoteringen som skal foregå på Stockholms-børsen..

- Er den egentlige grunnen her at dere ønsker å posisjonere dere sterkest mulig før børsintrodusjonen av SOL?

- Ja, hva skal jeg si til det? Det er ulike grunner, men jeg kan ikke gå nærmere inn på dette. Samtalene er ikke i gang ennå, sier Holmstrøm.

Hun sier det blir et spørsmål om avtaletolkning.

- Dette blir et juridisk spørsmål.

- Til hvilken kurs skal dere eventuelt kjøpe tilbake aksjene etter at Schibsted innløste dem for noen måneder siden?

- Det er alt for tidlig å si noe om. Først må vi i gang med samtaler.

Etter å ha sendt ut en børsmelding om Telias synspunkter i saken, ønsker ikke de norske partene, Schibsted og Telenor Nextel, å uttale seg i saken overfor digi.no.

Til toppen