Telianor ber EU om en uke til

De to fusjonsklare teleselskapene Telenor og Telia ber EU-kommisjonen om en ekstra uke for å kunne avgi sitt siste svar på kommisjonens krav til tiltak som må gjøres før en godkjennelse kan gis.

De to fusjonsklare teleselskapene Telenor og Telia ber EU-kommisjonen om en ekstra uke for å kunne avgi sitt siste svar på kommisjonens krav til tiltak som må gjøres før en godkjennelse kan gis.

Opprinnelig frist for de to teleselskapene var fredag, men nå er det klart at selskapene søker om en ekstra uke for å kunne avgi svaret til EUs konkurransemyndigheter.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til Dagens Næringsliv at dette er en udramatisk situasjon, og det mer var komplisert enn antatt å svare EU på hva det nye teleselskapet ville selge unna.

Dette kan bety at Telia har bedt svenske myndigheter ta stilling til et salg av hele eller deler av Telias kabel-TV virksomhet. Nylig ble det kjentr at en i Telia nå kunne akseptere et salg av kabel-TV, siden en kan benytte alternativ teknologi, som ADSL til bredbåndsoverføringer like bra spom en kan bruke kabel-TV nettet til.

I den muntlige høringen i Brussel i august argumenterte Telia og Telenor for å beholde kabel-TV nettet, men kravene fra EU-kommisjonen synes ungåelige.

VG skrev sist uke at om Telia må selge kabel-TV nettet, vil det komme krav fra svensk side om at bytteforholdet mellom de to selskapene må endres fra dagens 60-40 i Telias favør til mer enn 60 for Telia. Alternativene er at salgssummen for kabel-TV virksomheten går i eiernes egne lommer, eller om en ikke kommer til enighet; at hele fusjonen avblåses.

Til toppen