Telianor på børs for 100 milliarder i mai 2000

Nordens største børsintroduksjon kan ventes i mai neste år den norske og svenske staten selger unna mellom 15 og 25 prosent av aksjene i Telenor og Telia for så mye som 100 milliarder kroner.

Nordens største børsintroduksjon kan ventes i mai neste år den norske og svenske staten selger unna mellom 15 og 25 prosent av aksjene i Telenor og Telia for så mye som 100 milliarder kroner.

Europas sjette største teleselskap blir etablert ved fusjonen mellom Telenor og Telia med en beregnet børsverdi på mellom 300 og 400 milliarder kroner. Selskapene venter at EU-kommisjonen vil gi beskjed senere denne uken om en fusjon blir akseptert eller ikke.

Konsernsjef for det nye teleselskapet, Tormod Hermansen, sier til Financial Times at selskapets planlagte delprivatisering trolig skjer i mai neste år, og kan bety at selskapets eiere får inn opptil 100 milliarder kroner om en fjerdedel av selskapet selges. Hvor mye som selges avhengiger av markedet for teleaksjer neste vår.

Hermansen sier at det nye teleselskapet vil forfølge sin aggressive internasjonale ekspansjon med dype lommer som kan stå for utenlandske investeringer på mellom 50 og 100 milliarder svenske kroner. Hovedmarkedene for det nye selskapet er Europa og Sør-Øst Asia. Hovedproduktene er mobiltelefoni, Internett, datakom/IP og satellittjenester.

Målet er at over 50 prosent av omsetningen skal komme fra utlandske investeringer om fem år, mot under 20 prosent i dag.

Hermansen sier at synergieffektene som en følge av fusjonen vil ligge rundt 4 og 4,5 milliarder svenske kroner. Telianors delprivatisering vil koordineres av Morgan Stanley Dean Witter og Warburg Dillon Read.

Til toppen