Telianor-struktur trolig klart først i januar

Til tross for alt oppstyret, blir det ikke så store endringer i Telenor etter fusjonen. Det nye navnet på Telenor/Telia kommer trolig før jul, men ikke det nye organisasjonskartet.

Til tross for alt oppstyret, blir det ikke så store endringer i Telenor etter fusjonen. Det nye navnet på Telenor/Telia kommer trolig før jul, men ikke det nye organisasjonskartet.

Etter alt støvet rundt fusjonsforhandlingene og krangelen med Kark, har det blitt stille rundt Telia/Telenor-fusjonen. Både kunder, partnere, konkurrenter og finansmarkedet på begge sider av grensen venter nå på å få vite hva fusjonen betyr for dem.

De viktigste spørsmålene er:

  • Hvilke divisjoner og folk skal flyttes til Sverige og Norge?
  • Hvordan skal Telenor åpne lokalnettet sitt og når blir det reell konkurranse på dette området?
  • Når, til hvem og for hvor mye skal Avidi og Telia Norge selges?

Vi må smøre oss med tålmodighet, sier Dag Melgaard, informasjonssjef i Telenor til digi.no.

Han vil ikke gi noen definitive svar, men forteller at det skal avholdes styremøte 8. desember, noe som trolig betyr at intet skjer før.

- Trolig kommer vi til å offentliggjøre det nye navnet før jul, men jeg vil ikke love noe, sier Melgaard.

Han indikerer at den endelige planen for hvilke forretningsenheter og folk som skal til Sverige og Norge trolig ikke kommer før på nyåret.

- Vi har ikke hastverk.

Melgaard understreker at fordelingen blir langt mindre dramatisk enn hva mange har fremstilt den som.

- Det er bare hovedkvarterene som skal fordeles. I for eksempel Telenor Mobil blir dette bare 10-15 ansatte. Telenor Mobil og andre enheter vil i mange år fremover beholde egne avdelinger for utvikling, drift, kundeservice og markedsføring, sier informasjonssjefen.

For eksempel skal den svenske delen av det fusjonerte selskapet beholde eierskapet til alle de svenske Internett-kundene. Telenor Nextel får ansvaret for de norske brukerne, samt for internasjonalt utviklingsarbeid.

- Det kan finnes deler som kan integreres, men i lang tid fremover vil det være to separate organisasjone.

Etter hva digi.no forstår vil Telenor først begynne jakten på fusjonsgevinster blant de tekniske systemene.

- Etter hvert vil vi se på mulighetene for blant annet felles driftsapparat og kundesystemer, forteller Melgaard.

Et eksempel på dette er at Telenor og Telia begge nesten er ferdig med hvert sitt system for sikker Internett-betaling. Telenors heter Bestill og Betal og er tatt i bruk av Telenor Mobil for å selge kinobilletter. Begge betalingssystemene overlever neppe fusjonen.

Til toppen